Page 1 of 1

Senaste FESA-listan

Posted: 27 Sep 2017 09:08
by Charibert
Här är senaste FESA-listan från september 2017:

http://www.shogi.net/fesa/index.php?mid ... 2017-09-17

Jag har 1917 (plats 43) och passerade därmed det svenska rekordet 1915 som
innehafts av Carl Johan Nilsson sedan 2003-01 (!).

http://www.shogi.net/fesa/index.php?mid ... an+Nilsson

Jag trodde Peter Kaneko varit över 1900 någon gång, men det stämde inte.

Re: Senaste FESA-listan

Posted: 27 Sep 2017 09:17
by Charibert
Thore Ångqvist har 2 st profiler hos FESA :


http://www.shogi.net/fesa/index.php?mid ... e+Angqvist

och

http://www.shogi.net/fesa/index.php?mid ... %C5ngqvist

Misstaget är kopplat till efternamnets begynnelsebokstav 'Å' ...

Re: Senaste FESA-listan

Posted: 02 Oct 2017 09:27
by Charibert
Vid närmare betraktande ser jag att Simon Meuller hade 1934 inför EM i Amsterdam 2016, och
hade således slagit Carl Johans rekord från 2003 ett år före mig.
Simon Meuller har alltså det svenska rekordet (1934) genom tiderna på FESA-listan.

Re: Senaste FESA-listan

Posted: 02 Oct 2017 09:32
by Charibert
I samband med att jag gick igenom ratinghistoriken, så infann sig en fråga angående
FESAs första lista år 2000:
Varför gjordes någon form av allmänt ratingavdrag för spelarna? Avdraget varierar; jag har hittills endast studerat de
svenska spelarna.
(Man kan se storleken på avdraget genom att jämföra Eric Cheymols sista lista i ratingarkivet från 1999
med FESAs första lista från år 2000.)