Page 1 of 1

Rating

Posted: 12 Jul 2008 06:00
by Thore Ångqvist
Något förbryllad kring detta med rating. Har alltsedan jag började tävla i Shogi för 10 år sedan hamnat på ratinglistan hos FESA. I början var jag omedveten om det men allteftersom lärde jag mig att 2 listor kom varje år och man kunde studera hur utvecklingen hade gått.

Nu på senare år då intresset för aktivt deltagande i FESAs och svenska förbundets tävlingar varit svagt har jag tagit för givet att jag inte funnits på någon lista alls. Blev då något förvånad då jag upptäckte att jag funnits noterad på FESAs lista ändå fram till Januari 2008! Nu på den senaste var jag dock inte med. Har dock funnits med på lista från det svenska förbundet.

Kan någon reda ut begreppen här ? Är det aktivt deltagande som avgör eller är det medlemskap oavsett om man är aktiv eller passiv i sin utövning.

Dessutom kan jag väl tillägga att jag inte har lagt ned Shogi som aktivitet helt och hållet. Shogi Dojo besöks med jämna mellanrum för lite hjärngymnastik.

Posted: 12 Jul 2008 13:28
by Martin Danerud
Den regel som Asle Olufsen följer för att vara kvar på FESAs ELO-lista är att man skall ha spelat åtminstone ett rankingparti under de senaste två åren. Sveriges Shogiförbund har egentligen ingenting med FESAs ELO-lista att göra. Rankingkommittén är oberoende av de nationella förbunden, eventuella medlemskap etc.

Posted: 13 Jul 2008 11:06
by Thore Ångqvist
Ok, det var nyheter för mig.

Hur blir det om man i framtiden överväger att delta i verksamhet som gör att man kan bli föremål för att hamna på FESAs ELO-lista, kommer man att titta på historiken då eller görs en ratingprocedur så att man hamnar på rätt nivå ?

Posted: 14 Jul 2008 07:51
by Carl Johan Nilsson
Om man inte spelat något rankat parti på två år så flyttas man till en passivlista (som inte publiceras). Spelar man sedan ett rankat parti igen så flyttas man till aktivlistan igen med det ratingtal man hade när man flyttades till passivlistan. Man tappar alltså ingen rating på att vara passiv. Tidigare skedde omflyttningarna från aktivlistan till passivlistan lite sporadiskt vilket innebar att man kunde ligga kvar i mer än två år på aktivlistan utan spel. Men Asle som sköter ratingen har gjort att detta sköts automatiskt i hans ratingberäkningsprogram nu.