Page 1 of 1

Föranmälningar till SM i shogi 2009

Posted: 22 Feb 2009 09:27
by Martin Danerud
Här kommer vi successivt att lista de föranmälda till SM i shogi 2009

Martin Danerud
Carl Johan Nilsson
Therése Jernberg
Peder Gedda
Robert Söderberg
Jan Rabe
Rikard Skotnicki
Jonas Ahlqvist
Peter Kaneko
Niklas Alexandersson

Posted: 22 Feb 2009 13:48
by Therése Jernberg
Carl Johan Nilsson och Therése Jernberg anmäler sig till SM.

Posted: 12 Mar 2009 09:54
by Martin Danerud
Var vänliga och gör reklam för SM i samband med sammankomster runt om i Sverige under mars månad! Observera att det gäller att anmäla sig till LinCon en månad innan SM för att anmälningsavgiften skall bli 250 kr! Därefter blir den 350 kr... Det är ju också bra om folk föranmäler sig här på forumet.

Posted: 12 Mar 2009 11:15
by Therése Jernberg
Det vore ganska bra om det kom ut information om både SM och Lag-SM på förbundets hemsida, samt länk till Lincon.

Posted: 12 Mar 2009 18:11
by Martin Danerud
Stilla dig ännu något!
Jag står i ständig kontakt med LinCon-administratörerna och testar emellanåt att själv anmäla mig till Shogi-SM via webbanmälningen på hemsidan. Emellertid är inte allting klart förrän på måndag (det är ganska försenat). De har nu i alla fall lagt in inbjudan till Shogi-SM och spelpasset, men det går ännu inte att formellt anmäla sig med entréavgifter etc, sovsal etc.
Jag kommer att lägga ut massiv information så snart det är möjligt att anmäla sig via LinCons hemsida. Detta kommer att bli nödvändigt, eftersom det är ett steg som vi inte tidigare har haft, och som jag tror att några av våra spelare kan få svårt med. Det gäller ju också att bestämma sig i tid, om man vill ha det lägre priset.

Posted: 18 Mar 2009 15:08
by Carl Johan Nilsson
Testade just att webb-anmäla mig och det gick utmärkt. Ingen anledning för stillsamhet längre på informationsfronten alltså.

Posted: 20 Mar 2009 08:29
by Carl Johan Nilsson
Peder Gedda meddelade på vår sammankomst igår att han kommer spela SM. Han är numera också webb-anmäld enligt konstens alla regler på Lincons hemsida.

Anmälan

Posted: 29 Mar 2009 15:19
by Robert
Jag (Robert) anmäler mig till SM (21-24/5)

Posted: 31 Mar 2009 21:17
by rikskot
Rikard Skotnicki anmäler sig till Shogi-SM 2009.

Posted: 01 Apr 2009 10:38
by Therése Jernberg
Glöm inte bort att ni måste anmäla ert deltagande i SM till Lincon, det kan ni göra på deras hemsida.

På forumet listas enbart dom spelare som är föranmälda till SM.

Posted: 19 Apr 2009 21:38
by Martin Danerud
Jonas Ahlqvist föranmäler sig till SM.

Posted: 08 May 2009 14:58
by Naruto69
Peter Kaneko anmäler sig till Shogi-SM 2009.

Posted: 18 May 2009 17:23
by Niklas Alexandersson
Anmäler mig härmed till SM