Page 1 of 1

SM i shogi 2011 och kvalificeringen till ISF

Posted: 16 Sep 2010 14:55
by Martin Danerud
På det senaste Årsmötet bestämdes att SM 2011 skall spelas enligt ett nytt format liknande EM/WOSC:
SM spelas som en cup som parar ELO rankade nr 1 mot 2^n, 2 mot (2^n-1) osv i första ronden, där n=det maximala antal ronder som den högst rankade kan spela i SM.
Alla utslagna spelare, utländska deltagare, spelare som ännu inte har trätt in i SM (exv om vi har 17 startande i SM, så är 15 ej berörda förrän i rond 2), alla spelare efter att SM är avslutat spelar och dessutom själva SM-partierna ingår i SOSC (Swedish Open Shogi Championship), som spelas med sex ronder.
Hela tävlingen avgörs under en helg.
SM 2011 spelas i Stockholm.

När jag var i Japan förra veckan, så talade jag med Onogi på Nihon Shogi Renmei. International Shogi Forum kommer troligtvis att bli av 2011. Just nu funderar NSR på om det skall spelas i Japan eller i något annat land. Det är troligt att det kommer att bli en dan-spelare och en kyu-spelare per land som bjuds in. Jag känner inte till några begränsningar för spelare som har deltagit tidigare etc.

Frågan är ju då hur vi skall gå till väga för att kvalificera spelare till International Shogi Forum. Vad tycker ni?

Posted: 17 Sep 2010 10:15
by rikskot
Om det ska vara en dan-spelare och en kyu-spelare känns det mest naturligt att den som vinner SM är kvalificerad som dan-spelare, och den kyu-spelare som är bäst placerad i SOSC blir kvalificerad som kyu-spelare.

Ett annat alternativ skulle vara en separat kvalifikationstävling, men det känns ganska onödigt.

Med mina begränsade kunskaper i franska språket har jag besökt det franska shogiförbundets forum, och det verkar som om International Shogi Forum kan komma att äga rum i Paris i oktober eller november 2011.

För övrigt har jag fått ett mejl från Oliver Orschiedt, där han nämner något om en Yingde-Cup i Shanghai i December 2010. Har Sveriges Shogiförbund fått någon inbjudan till denna turnering?

Posted: 18 Sep 2010 20:38
by Charibert
En rätt kul idé - att Japan sponsrar ISF i en utländsk stad!

Mitt förslag :
1) den bäst placerade dan-spelaren vinner dan-platsen i ISF,
2) den bäst placerade kyu-spelaren vinner kyu-platsen i ISF.

Posted: 20 Sep 2010 10:15
by Carl Johan Nilsson
Tycker rikskots förslag verkar bra i princip.

Det behöver finnas någon backup plan bara vad som händer om det blir en kyu-spelare som vinner SM.

Posted: 20 Sep 2010 14:26
by Therése Jernberg
jag håller med om att bäst placerade dan resp. kyu spelare i SM vinner platserna.

Posted: 20 Sep 2010 18:36
by Martin Danerud
Jag vill påminna om en sak. I och med att SM skall spelas som en cup, så är placeringarna 1-4 väldefinierade. Däremot är inte placeringarna 5-8 (utslagna i kvartsfinal) väldefinierade.

I SOSC är förstås alla placeringar väldefinierade, men där påverkas placeringen av partier mot utländska spelare.

Rikskot föreslog att vinnaren av SM skulle få dan-platsen och den bäst placerade kyu-spelaren i SOSC skulle få kyu-platsen.

Charibert kommenterade att de bäst placerade skulle få platserna utan att definiera bäst placerade i vilken tävling.

Calle anslöt sig till rikskots förslag med en brasklapp om vad som händer om en kyu-spelare vinner SM.

Therése höll med, men skrev att de bäst placerade i SM skulle vinna platserna.

Mitt förslag är att den bäst placerade dan-spelaren i SM vinner dan-platsen och att den bäst placerade kyu-spelaren i SM vinner kyu-platsen. Om det efter kvartsfinalerna enbart är dan-spelare eller enbart är kyu-spelare kvar, så särspelar vi om platserna 5-8 också så långt som behövs. Det är ju bara att styra lottningen och inte släppa de fyra spelarna till SOSC så tidigt.

Allt detta är givetvis förutsatt att det blir en dan- och en kyu-spelare till ISF och att det inte blir några förbehåll mot tidigare deltagare.

Kval till ISF via Cup.

Posted: 28 Sep 2010 20:00
by Charibert
Ja, det låter ju vettigt.
Sannolikheten för särspel är nog ej försumbar för kyu-platsen.

Ett ganska radikalt grepp att spela Cup, tycker jag?!
Monrad eller Berger har väl fungerat bra hittills?

Posted: 29 Sep 2010 09:47
by Carl Johan Nilsson
Håller med om Martins förslag det låter vettigt i princip. Har en invändning dock:

Säg att det blir två kyu-spelare som tar första och andra plats. Då kommer den andra kyu-spelaren inte få någon plats som det är skrivet nu utan det blir den högst placerade dan-spelaren (som kanske kyu-spelaren själv slog ut) som får platsen istället. Dan-spelaren blev alltså "inkvoterad" med hjälp av sin rating. Syftet med en dan-och en kyu-plats är som jag ser det att garantera att minst en kyu-spelare får delta i ISF. Inte att garantera att minst en dan-spelare får delta.

Tycker för övrigt att det hade varit bra att ta upp frågan om ett nytt SM-format till diskussion på forumet i förväg innan årsmötet. Det nya SM-formatet är säkert bra iof men det dök upp som en överraskning.

På tal om årsmötet - Hur går det med publiceringen av årsmötesprotokollet?