Page 1 of 1

Lag-SM 2012

Posted: 12 Mar 2012 14:32
by Martin Danerud
Det har inte fattats något beslut om Lag-SM 2012 ännu. Vi avvaktar beslut från Norrköping om ombyggnaden av Hörsalsparken. Om inte ombyggnaden kommer att starta denna sommar, så är vi välkomna 2012 också. Beslutet fattas i slutet av mars.