Page 1 of 1

EM/WOSC 2020 i Minsk senareläggs troligtvis

Posted: 14 Apr 2020 16:57
by Martin Danerud
Just nu pågår diskussioner om att senarelägga EM/WOSC i Minsk. Jag skall inte här föregå beslutet, men september eller helt enkelt nästa år har diskuterats. Det skulle i så fall under alla omständigheter gå i Minsk. Jag ville bara lägga ut en blänkare om det här, om någon stod i begrepp att boka resa och logi. Jag återkommer med detaljer.

Re: EM/WOSC 2020 i Minsk senareläggs troligtvis

Posted: 18 Jun 2020 09:59
by Martin Danerud
EM/WOSC kommer inte att gå av stapeln i år. Det kommer att arrangeras 2021 i Minsk.