Arrangera EM i Sverige 2009 eller 2010?

Inbjudningar, resultat, anmälningslistor, diskussioner om resor och boende mm
Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 02 Oct 2008 21:28

Martin Danerud wrote:Dessvärre kan inte Salongerna erbjuda övernattning i spellokalerna. Bostadsrättsföreningen i området hade motsatt sig detta (generellt för schackspelare etc inte för vårt evenemang).
Negativt för deltagarantalet med all säkerhet. Har för mig att det har gått förut att inkvartera folk där.
Martin Danerud wrote: Jag kommer inte att kunna träffa Nomura (Nihon Shogi Renmeis internationella sekreterare), när jag åker till Japan i morgon och skall vara där tom 14 oktober. Det kommer inte att finnas någon ledig vardag, då vi kan träffas.
Ursäkta att jag inte hänger med i sammanhangen, men varför måste du träffa Nomura?

Martin Danerud
Posts: 470
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 06 Oct 2008 02:55

Jag måste inte träffa Nomura, men det hade väl varit trevligt, om jag hade haft tid! Jag träffade Nomura senast i april. Syftet denna gång var att om möjligt få igång processen att få till proffsbesök på EM/WOSC i Stockholm. De behöver veta plats och tidpunkt väldigt tidigt för att i sin tur söka pengar för att skicka proffs, vilket skall passa in i proffskalendern för det fiskala året 2009. Det är inte lätt att hänga med i alla svängar, eftersom jag kommenterade detta i anslutning till det förstärkta styrelsemötet.
Nu får vi hoppas att allting kring EM/WOSC är klart innan Tendo, och då kanske Kasperovich eller Carl Johan kan tala med Nomura.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 06 Oct 2008 15:50

När nu Kasperovich är nämnd, är denne införstådd med att Sverige kanske söker EM 2009 och hur ställer han sig i så fall till detta.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 07 Oct 2008 07:12

FESAs styrelse är införstådd med att Sverige kommer söka EM 2009. Som jag förstått är hela styrelsen, speciellt Kasperovich, positivt inställd till Sverige som värd. Sedan behöver det inte betyda att Sverige får EM ändå. Traditionellt sett så har beslutet om kommende EM inte fattats av FESAs styrelse utan av antingen FESAs årsmöte eller via omröstning där alla FESAs medlemsländer får delta med var sin röst.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 07 Oct 2008 12:14

Du känner styrelsemedlemmarna bättre än de flesta. Hur förtjusta är dessa egentligen över detta?
Har inte somliga av dem också gärna velat ha EM?

Om du skulle gissa idag, hur skulle utfallet i röstlängden bli idag för Sverige som värd.
Misstänker att Tyskland och Frankrike hellre skulle rösta på någon av de större länderna exempelvis.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 07 Oct 2008 14:29

FESAs styrelse består av bara fyra personer. Kasperovich som är ordförande, Asle Olufsen som är kassör och rating officer, Jochen Drechsler som är vice ordförande och jag som är sekreterare. Kasperovich vill som jag har förstått ha EM i Sverige även om Frankrike söker. Jochen och Asle är inte lika tydliga. Jochen vill ha ett beslut så fort som möjligt, gärna innan årsskiftet eftersom tyskarna verkar vilja planera sina semestrar långt i förväg.

Sedan är det ju som sagt FESAs representanter från de 17 olika medlemsländerna som kommer välja EM. Alla länder har en röst oavsett antal shogispelare i respektive land. Det är nog troligt att många länder på kontinenten skulle föredra ett EM i Frankrike. Det var ju lite gnäll när vi hade EM senast att de skulle behöva flyga vilket skulle vara så väldigt dyrt för de stackarna. Att vi nordiska spelare fått flyga till alla EM i många år var inget som det reflekterades så mycket över.

Om Frankrike, England, Holland, Belgien, Österrike, Tjeckien, Ungern, Italien och Tyskland röstar för Frankrike så har vi förlorat även om vi får med de nordiska länderna och östblocket. Men isåfall är det väl bara att vi söker för 2010 istället.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 15 Oct 2008 08:38

En budget är något vi måste bifoga till vår ansökan. Har skissat på en nedan. Kom gärna med kommentarer.

Om man antar att vi blir 40 spelare och att alla spelar även blixten så får vi lokalkostnader på 800:- x 4 + 30:- x 40 x 4 = 8000 SEK.

Gällande priser så skulle jag förseslå att vi har 1:a - 3:e pris + 3 ratingpriser för såväl EM i blixt som WOSC och 1:a - 3:e pris för ESC. Det är ett EM och inte vilken liten helgturnering som helst så jag tycker vi inte ska ha taffliga/plastiga pokaler. Hellre glaspriser typ Göteborg Open eller de lite mer snajsiga medaljerna vi brukar ha på SM. I Göteborg Open brukar de 6 priserna kosta 1000:- inklusive gravyr. Så något i stil med 3000 SEK för priser verkar väl lämpligt.

För att detta ska gå runt med en liten marginal utan bidrag så skulle vi kunna ha en startavgift på 50 SEK till blixten och 250 SEK till ESC/WOSC.

Som en alternativ budget om vi kan använda de 100.000 Yenen i sponsring för att sänka startavgiften så kan vi halvera dessa. För att det ska kunna bli helt gratis så skulle vi behöva lika mycket sponsring till. Hur mycket sponsring som arrangörerna får tillgång till är oklart i nuläget. Ska ta upp detta med FESAs styrelse.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 16 Oct 2008 14:25

Jag vill föreslå, som en självklarhet, att om deltagarantalet blir lägre än förväntat så skall detta huvudsakligen återspeglas på prissumman och inte i en höjd startavgift.
Allt för att undvika en snöbollseffekt.

Detta kräver naturligtvis en större flexibilitet när det gäller valet av priser så att ändringar kan göras med kort varsel.

:first:

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 21 Oct 2008 10:07

Det verkar inte vara någon som har några invändningar på budgeten och hemsidan så jag antar att vi inte kan komma längre nu med förberedelserna innan ansökan.

Nästa steg är som jag ser det att skicka en mer officiell ansökan till FESA och även samtidigt annonsera om det hela på Shogi-L och på shogi prospect. Sköter Martin Danerud/SSF med ansökan eller ska jag ordna den?

Det hade ju varit idealt om det redan hade varit klart att Sverige får EM 2009 till ISF så att vi kan göra reklam där på plats. Therése och jag åker till Japan på fredag. Det hade varit skönt om ansökan var klar innan dess.

Martin Danerud
Posts: 470
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 21 Oct 2008 11:00

Jag tycker mycket väl att du kan skicka ansökan till FESA. Du kan hänvisa till beslutet på Sveriges Shogiförbunds senaste Styrelsemöte. Jag håller med om att det är viktigt att få med deltagarna i ISF redan i Tendo. Skall det hållas någon omröstning bland FESA-representanterna? I så fall tar ju det en tid också. Men den omröstningen skall ju Kasperovich initiera. Kan du inte skicka ansökan till Kasperovich och be honom att initiera en omröstning, så kanske vi kan ha det klart innan månadsskiftet?

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 28 Nov 2008 09:22

Som info skickades vår ansökan in den 21:a oktober. Jag hade hoppats att vi snabbt skulle kunna klubba igenom ESC/WOSC 2009 i Stockholm men tyvärr det inte hänt något direkt. Kasperovich har varit fullt upptagen med annat och har inte haft möjlighet att driva frågan.

Jag har inte fått helt klart om något franskt alternativ ännu men det mest tyder på att de inte kommer upp med något. Så det är väl mest en formsak egentligen. Men det hade ju varit skönt att kunna börja göra reklam för ESC/WOSC 2009 i Stockholm så fort som möjligt!

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 12 Jan 2009 08:13

Omröstningen om var EM 2009 ska hållas har startat nu. Alla 17 FESA-länder har var sin röst. Sverige är den enda kandidaten så alternativen man kan rösta på är JA eller NEJ för ett EM i Sverige. Vad som skulle hända vid ett NEJ vet jag inte riktigt. Sista dagen att lägga sin röst är 20:e januari.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 16 Jan 2009 11:17

Ställningen i omröstningen är för tillfället 2-0 till ett ESC i Stockholm efter att Sverige och Österrike har röstat. Inget land har varit kritisk till eller haft några invändningar mot ett ESC i Stockholm än så länge.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 19 Jan 2009 08:21

Nu har även Vitryssland, England, Ungern, Italien, Frankrike och Tyskland röstat för ett EM i Sverige. 8-0 alltså. Sista dag för omröstning imorgon.

Det ska mycket till innan omröstningen vänder till 8-9 nu med de kvarvarande nio rösterna.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 22 Jan 2009 08:15

Nu är det formellt beslutat av FESA enligt konstens alla regler att ESC/WOSC 2009 kommer arrangeras av Sverige enligt vårt förslag.
:first:

Tio av FESAs sjutton medlemsländer röstade för Sverige, nämligen Österrike, Tjeckien, Vitryssland, Frankrike, England, Ungern, Italien, Sverige och Ukraina. Övriga sju medlemsländer, Belgien, Finland, Island, Holland, Norge, Polen och Ryssland valde att inte lämna någon röst, förmodligen på grund av bristande intresse.

Vad jag förstått är det många från de röstande länderna som är entusiastiska inför ett EM i Sverige, så jag tror vi kan få ett riktigt bra deltagarantal trots att vi inte ligger på kontinenten.

Post Reply