Kallelse till Årsmöte 2015

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 470
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Kallelse till Årsmöte 2015

Post by Martin Danerud » 29 Mar 2015 11:33

Årsmöte

Kallelse till Sveriges Shogiförbunds Årsmöte 2015. Lördag, 25/4, klockan 20.30 samlas vi i spellokalen för SM (och går förmodligen vidare till någon närliggande restaurang). Mötet väntas pågå ca en timma.

§1 Mötets öppnande
§2 Fråga om Årsmötets stadgeenliga utlysning
§3 Val av mötesordförande
§4 Val av mötessekreterare
§5 Val av justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§8 2014 års bokslut
§9 Revisorns berättelse
§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Val av ordförande
§12 Val av sekreterare
§13 Val av kassör
§14 Val av revisor
§15 Val av webmaster
§16 Val av redaktör
§17 Val av valberedning
§18 Förslag om stadgeförändringar (2/3 röstmajoritet krävs).
§19 Övriga frågor
§20 Mötets avslutning

Samtliga medlemmar uppmanas lämna in förslag till Styrelsen inför Årsmötet.

Post Reply