Kallelse till Årsmöte 2016

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 470
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Kallelse till Årsmöte 2016

Post by Martin Danerud » 29 Apr 2016 08:37

Årsmöte

Kallelse till Sveriges Shogiförbunds Årsmöte 2016. Lördag, 14/5, klockan 20.30 samlas vi i spellokalen för SM (och går förmodligen vidare till någon närliggande restaurang). Mötet väntas pågå ca en timma.

§1 Mötets öppnande
§2 Fråga om Årsmötets stadgeenliga utlysning
§3 Val av mötesordförande
§4 Val av mötessekreterare
§5 Val av justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§8 2015 års bokslut
§9 Revisorns berättelse
§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Val av ordförande
§12 Val av sekreterare
§13 Val av kassör
§14 Val av revisor
§15 Val av webmaster
§16 Val av redaktör
§17 Val av valberedning
§18 Förslag om stadgeförändringar (2/3 röstmajoritet krävs). Här kommer vi att diskutera Sveriges medlemskap i FESA, det europeiska shogiförbundet. FESA har nu konstituerats som en legal entitet med konto på bank i Frankrike. Vi skall visa att SSF är Sveriges representant i FESA och vi skall besluta om att betala en medlemsavgift till FESA på 30 Euro varje år. För 10 Euro kan vi bli medlemmar utan att kunna spela tex EM. Men 30 Euro är full medlemsavgift. FESAs nuvarande ordförande är Frank Rövekamp från Tyskland och Fabien Osmont från Frankrike är kassör. Gerrit Jan te Bokkel från Holland är sekreterare.
§19 Övriga frågor. Här bör vi diskutera SM 2017 med sikte på ISF 2017 och ett eventuellt EM/WOSC i Sverige 2017, då Sveriges Shogiförbund firar 20-årsjubileum.
§20 Mötets avslutning

Samtliga medlemmar uppmanas lämna in förslag till Styrelsen inför Årsmötet.

Post Reply