Kallelse till Årsmöte 2017

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 470
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Kallelse till Årsmöte 2017

Post by Martin Danerud » 21 Mar 2017 19:00

Årsmöte

Kallelse till Sveriges Shogiförbunds Årsmöte 2017. Lördag, 22/4, klockan 20.30 samlas vi i spellokalen för SM (och går förmodligen vidare till någon närliggande restaurang). Mötet väntas pågå ca en timma.

§1 Mötets öppnande
§2 Fråga om Årsmötets stadgeenliga utlysning
§3 Val av mötesordförande
§4 Val av mötessekreterare
§5 Val av justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§8 2016 års bokslut
§9 Revisorns berättelse
§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Val av ordförande
§12 Val av sekreterare
§13 Val av kassör
§14 Val av revisor
§15 Val av webmaster
§16 Val av redaktör
§17 Val av valberedning
§18 Förslag om stadgeförändringar (2/3 röstmajoritet krävs).
§19 Övriga frågor.
För att undvika två tävlingar samma år (som tex 2017) i samband med SM och kval till International Shogi Forum (ISF) föreslås att Årsmötet här tar upp frågan om kvalificering till framtida ISF. Sveriges Shogiförbund och heller ingen annan vet om ISF skall arrangeras i framtiden. Vi vet att tävlingen har arrangerats vart tredje år sedan 1999. 2017 arrangeras ISF för sjunde gången.
Det är inte rimligt att kvalet till ISF enbart skall vara en utslagstävling under ett och samma SM, där förlust av ett enda parti i samma tävling slår ut en spelare från deltagande i ISF. Någon sådan modell har heller aldrig tillämpats i Sverige (även om flera andra länder gör det). Dock är det en stor fördel för shogi i Sverige om SM kan spelas som en utslagstävling invävd i en sexronders SOSC. Mer rimligt vore en modell som har diskuterats inom Sveriges Shogiförbund under några år. Idén är att spelarna vid varje SM-tävling (inte SOSC) skall kunna samla poäng inför nästkommande ISF (vars existens SSF inte garanterar).
Med en utslagsturnering får man en vinnare, en tvåa och en trea i varje SM-turnering. Ett konkret förslag skulle vara att belöna SM-vinnaren med 6 poäng, SM-tvåan med 4 poäng, SM-trean med 2 poäng och alla andra deltagare i SM-tävlingen med 1 poäng. Samma år som man sedan vet att ISF skall äga rum, stegras poängen till 9, 6, 3 respektive 1 poäng. Vid lika poäng får den spelare platsen som hade bäst placering i SM det år som ISF skall arrangeras. Under en treårscykel kommer man då garanterat att kvalificera sig till ISF, om man deltar i alla SM-turneringar och inte förlorar mer än ett parti. Om man deltar under de två sista åren i en cykel och vinner alla partier (6 + 9 = 15 poäng), så finns det en risk att man inte kvalificerar sig, eftersom en annan spelare då skulle kunna ta max 6 + 4 + 6 = 16 poäng. Dock är ju chansen ändå god, om man tex pga resa eller sjukdom skulle tvingas avstå en SM-turnering. En "raketspelare" som slår igenom under det år ISF arrangeras kommer också att ha en ganska bra chans att kvalificera sig. Förslaget skulle gälla från och med SM 2018 och således sikta fram emot ett tänkt ISF 2020.
Med förslaget kan SSF arrangera SM/SOSC varje år som en enda tävling.
§20 Mötets avslutning

Samtliga medlemmar uppmanas lämna in förslag till Styrelsen inför Årsmötet.

Post Reply