Motion/förslag till ändring av § 8 i stadgarna

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Locked
Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Motion/förslag till ändring av § 8 i stadgarna

Post by Therése Jernberg » 11 Jan 2008 18:43

Motion/förslag till ändring av § 8 i Sveriges Shogiförbunds stadgar

Vid förra årsmötet utsågs en redaktör till medlemstidningen Shogi på svenska. Därför bör en förändring i stadgarna genomföras.

Jag föreslår att §8 delas upp i två nya paragrafer enligt följande:

§ 8
Styrelsen består av tre medlemmar i Sveriges Shogiförbund:
ordförande, som väljs av Årsmötet fram till nästa Årsmöte. Ordföranden leder Styrelsens arbete, sköter kontakterna med utlandet och har ansvar för Sveriges Shogiförbunds turneringar, samt främjandet av shogispelet i Sverige.
sekreterare, som väljs av Årsmötet fram till nästa Årsmöte. Sekreteraren har ansvar för medlemsmatrikeln.
kassör, som väljs av Årsmötet fram till nästa Årsmöte. Kassören har ansvar för Sveriges Shogiförbunds ekonomi och dess gemensamma tillgångar.
Styrelsen utser själv ersättare för ledamot som under året har lämnat Styrelsen.

§ 9
Redaktören EDIT, som väljs av Årsmötet fram till nästa Årsmöte, EDIT är ansvarig utgivare av medlemstidningen Shogi på svenska och ansvarar för framtagning och distribution av medlemstidningen

Locked