Motion om nytt upplägg av Svenska Mästerskapen i Shogi.

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Locked
Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Motion om nytt upplägg av Svenska Mästerskapen i Shogi.

Post by Carl Johan Nilsson » 16 Jan 2008 09:23

Jag föreslår Årsmötet besluta att från och med 2009 organisera det Svenska Mästerskapet i Shogi enligt följande huvuddrag:

• SM-turnering och SM-slutspel spelas under en och samma fyradagars helg förslagsvis Kristi himmelfärdshelgen.
• De sex bästa i SM-turneringen kvalar in till SM-slutspelet.
• Den regerande svenske mästaren har ingen friplats till SM-slutspelet.
• SM-slutspelet spelas i form av en enkelrondig Berger*.
• För de som inte kvalade in till slutspelet organiseras sidoturneringar.
• Ett SM i Snabb-Shogi organiseras som avslutning på helgen.

Syftet med förändringen är dels utöka aktiviteten kring SM-slutspelet vilken i dagens system kan upplevas som avslaget. Dels att skapa en shogifestival som skiljer ut sig från Open-turneringarna. En självklar höjdpunkt för året i svenskt shogi.

Betänketid, ronder, turneringsform mm:

• SM-turnering: 6 ronder med betänketid 30 minuter + 30 sekunder byoyomi. Turneringsform – Nordisk Schweizer*.
• SM-slutspel: 5 ronder med betänketid 60 minuter + 60 sekunder byoyomi. Turneringsform - Berger
• Sido-turneringar: 5 ronder med betänketid 60 minuter + 60 sekunder byoyomi. Turneringsform (Berger eller Nordisk Schweizer) bestäms av antalet deltagare.
• SM i Snabb-Shogi: 6 ronder med betänketid 10 minuter + 10 sekunder fisher, alternativt 10 minuter + 20 sekunder byoyomi. Lottning – Nordisk Schweizer

Särskiljning i Berger-turneringarna avgörs enligt följande:
1. Sonneborn-Berger* 2. Placeringen i SM-turneringen.

Färgerna i Berger-turneringarna är bestämda på förhand och lottas alltså inte vid brädet.

För att illustrera hur en sådan helg med dessa betänketider skulle se ut visas nedan ett förslag på rondschema.

SM-turnering:
Torsdag: Personlig anmälan senast 09.30
Rond 1: 10.00-11.30
Rond 2: 12.00-13.30
Lunch: 13.30-14.00
Rond 3: 14.00-15.30
Rond 4: 15.30-17.00
18.00 Årsmöte och gemensam middag.

Fredag:
Rond 5: 10.00-11.30
Rond 6: 12.00-13.30
Lunch 13.30-14.30

Rondschema slutspelsgruppen och sidoturneringar:
Fredag:
Rond 1: 14.30-17.30
Rond 2. 18.00-21.00

Lördag:
Rond 3: 10.00-13.00
Lunch 13.00-14.00
Rond 4: 14.00-17.00
Rond 5: 17.30-20.30

Söndag: SM i Snabb-Shogi

Rond 1 10.00 - 10.45
Rond 2 10.45 - 11.30
Rond 3 11.30 - 12.15
Rond 4 12.15 - 13.00
Lunch 13.00 - 14.00
Rond 5 14.00 - 14.45
Rond 6 14.45 - 15.30
15.30 - 16.00 Hopplockning av material och iordningsställande av lokal.
16.00 Prisutdelning + fotografering.
16.30 Hemfärd

* Nordisk Schweizer är den turneringsform vi använder idag till alla Open-turneringar och till SM-turneringen. Berger betyder att alla möter alla enligt en på förhand uppgjord spelordning.
Sonnerborn-Berger innebär att man räknar ut summan av poängen mot varje spelare gånger den slutpoäng varje spelare får. Högst summa kommer först i särskiljningen.

Locked