Valberedningens förslag till årsmötet 2008

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Valberedningens förslag till årsmötet 2008

Post by Carl Johan Nilsson » 25 Mar 2008 21:38

Som det redan står att läsa i Shogi på Svenska så är valberedningens förslag till årsmötet följande:

Ordförande: Martin Danerud
Kassör: Håkan Lönnqvist
Sekreterare: Niklas Alexandersson

Revisor: Mikael Hansson
Webbmaster: Mikael Hansson
Redaktör: Therése Jernberg

Det vill säga omval på samtliga poster.

MickeH
Posts: 126
Joined: 19 Sep 2007 17:16

Post by MickeH » 26 Mar 2008 21:10

Jag vill påpeka att jag kräver en skärpning vad gäller bokföringen om jag ska kunna sitta kvar som revisor.

Jag fick tillgång till bokföringen idag, däremot inte till några verifikationer. Vilket egentligen gör det tveksamt till om jag kan ge en vettig revision.

Redan 11/2 meddelade jag på forumet att jag inte kommer att vara med i SM. Jag kan förstås inte kräva att kassören ska läsa forumet regelbundet, men åtminstone Martin har ju kännt till detta.

Det bör påpekas på årsmötet att det åligger kassören att ta kontakt med revisorn minst en månad innan årsmötet. Det ger ändå kassören minst 1½ månad att göra ett bokslut innan dess.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 26 Mar 2008 21:38

Om du inte har tillgång till några verifikat så har du inte heller möjlighet att göra någon revision som jag ser det.

Vi hade en liknande variant i Göteborgs Shogisällskap för några år sedan när revisorn ansåg att han inte hade fått tillgång till verifikaten i tid. Revisorn föreslog att inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen det året vilket vi inte fick heller. Så lite pinsamt fick vi göra om revisionen till årsmötet året efter och fick ansvarsfrihet för de gågna två åren.

Sedan tycker jag att en revisor skall titta på mer än bara bokföringen i sin revision. Även en granskning av styrelsens samlade arbete det gångna året i relation till dess uppgifter enligt stadgarna bör ingå. Så revisorn bör till exempel också få tillgång till styrelsemötesprotokollen.

MickeH
Posts: 126
Joined: 19 Sep 2007 17:16

Post by MickeH » 26 Mar 2008 23:28

Jag kommer i vilket fall som helst att skriva en revisionsberättelse, och skicka den till Håkan (kassören) och Martin senast fredag, förhoppningsvis under torsdagen.

Martin Danerud
Posts: 454
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 27 Mar 2008 00:13

Håkan har varit sen. Det är helt klart. Han har haft alla data och alla kvitton under en tid nu, men vid den tilltänkta tidpunkten då han skulle göra själva bokslutet, så upptäckte han att han inte hade Excel på sin dator hemma. Då blev han tvungen att göra det på jobbet, vilket han gjorde i kväll. Den senaste veckan har han varit i London. Tyvärr händer alltid den här typen av sista-stund-händelser, när man är sent ute. Jag skall se om inte Håkan kan kopiera verifikaten eller scanna dem i morgon. Han ringde mig nu i kväll och hade då inte längre tid till detta.

Revisorn kan här välja att markera genom att rekommendera att ansvarsfrihet inte ges eller att hjälpa till och göra det bästa av situationen.

Jag håller helt med Mikael att vi kan besluta på årsmötet att revisorn skall ha bokslutet och verifikaten senast (tex) 1 februari. Det finns ingen anledning att hålla på så här i sista stund. Om inte annat, så stör det uppladdningen för oss som skall spela.

Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Post by Therése Jernberg » 27 Mar 2008 09:04

Det verkar som om det behövs bättre instruktioner om vilka uppgifter som revisorn ska få ta del av, ekonomiska handlingar, protokoll, tidning, medlemsantal etc. samt ett sista datum när revisorn ska få ta del av uppgifter/handlingar. Det kanske t.o.m. är något som ska finnas med i förbundets stadgar.

Martin Danerud
Posts: 454
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 27 Mar 2008 18:52

Sådär. Nu har vi scannat alla verifikat och skickat via e-post till Mikael.

Post Reply