Kallelse till Årsmöte 2010

Protokoll, motioner, valberedningens information mm
Post Reply
Martin Danerud
Posts: 458
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Kallelse till Årsmöte 2010

Post by Martin Danerud » 28 Apr 2010 08:37

Årsmöte

Kallelse till Sveriges Shogiförbunds Årsmöte 2010. Fredag, 14/5, klockan 18.00 samlas vi på Vegagatan 16 (och går förmodligen vidare till någon närliggande restaurang). Mötet väntas pågå ca en timma.

§1 Mötets öppnande
§2 Fråga om Årsmötets stadgeenliga utlysning
§3 Val av mötesordförande
§4 Val av mötessekreterare
§5 Val av justerare tillika rösträknare
§6 Föregående Årsmötesprotokoll
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
§8 2009 års bokslut
§9 Revisorns berättelse
§10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
§11 Val av ordförande
§12 Val av sekreterare
§13 Val av kassör
§14 Val av revisor
§15 Val av webmaster
§16 Val av redaktör
§17 Val av valberedning
§18 Förslag om stadgeförändringar (2/3 röstmajoritet krävs).
§19 Övriga frågor
§20 Mötets avslutning

Samtliga medlemmar uppmanas lämna in förslag till Styrelsen inför Årsmötet.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 08 Jun 2010 12:29

Det skulle vara intressant att läsa protokollet från årsmötet. Förstod att ett nytt SM-upplägg klubbades igenom bland annat.

Post Reply