Om förbundet

Synpunkter och kommentarer om förbundets hemsida, http://shogi.hem.nu
Post Reply
Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Om förbundet

Post by Carl Johan Nilsson » 05 Nov 2007 12:45

Ett förslag är att texten om Sveriges shogiförbunds styrelse uppdateras eller tas bort från hemsidan.

Sedan föreslår jag att följande länkar adderas:
* Sveriges Shogiförbunds officiella spelregler
* Protokoll från våra årsmöten

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Re: Om förbundet

Post by Nils Carlsson » 07 Nov 2007 00:54

Carl Johan Nilsson wrote:Ett förslag är att texten om Sveriges shogiförbunds styrelse uppdateras eller tas bort från hemsidan.

Sedan föreslår jag att följande länkar adderas:
* Sveriges Shogiförbunds officiella spelregler
* Protokoll från våra årsmöten
Ja, enligt den listan så är fortfarande Sandberg kassör vilket var före min tid t.o.m.

Spelregler där också tävlingsbestämmelser för SM-tävlingen ingår, betänketider, kvalificeringsprinciper, matchspelets utformning i semi och final och liknande vore också värdefullt att hitta där.

MickeH
Posts: 126
Joined: 19 Sep 2007 17:16

Post by MickeH » 07 Nov 2007 18:10

Jag har vid många tillfällen bett vår ordförande om att få information så jag kan uppdatera sidan om styrelsen, dock utan svar. Fullständing information mottages med tacksamhet.

Kan Carl Johan eller Martin sammanställa förbundets officiella spelregler och maila dem till mig så fixar jag med spelregelsidan.

Årsmötesprotokoll kan jag också lägga upp, däremot är jag inte helt säker på att de verkligen bör ligga officiellt på internet.

Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Post by Therése Jernberg » 07 Nov 2007 18:46

Varför skulle inte årsmötesprotokollen kunna läggas ut på hemsidan?

Årsmötesprotokollen ska alla medlemmar ha möjlighet att ta del av och det medför minst administration att lägga ut dem på hemsidan, alternativet är att styrelsen skickar ut protokollen till medlemmarna.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 07 Nov 2007 18:51

Jag har mailat reglerna till dig och även till Martin.
Reglerna jobbades fram av Martin och mig för några år sedan då vi blev valda till någon slags regelkommitté. Jag vet dock inte om reglerna formellt antogs av Svergies Shogiförbund. Men de har använts på tävlingar. Det hade kanske varit bra med en inledande text med innebörden att dessa regler antagits av Sveriges Shogiförbund ett visst datum?
För att symbolerna för shogipjäserna skall synas på rätt sätt i word-dokumentet rätt måste man ha en speciell shogifont installerad som Sveriges shogiförbund köpt. PDF-filen ser rätt ut ändå naturligtvis.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 09 Nov 2007 11:38

MickeH wrote:
Jag har vid många tillfällen bett vår ordförande om att få information så jag kan uppdatera sidan om styrelsen, dock utan svar. Fullständing information mottages med tacksamhet.

Jag skulle föreslå följande text på hemsidan om Sveriges Shogiförbund:

Sveriges Shogiförbund grundades av de sju första medlemmarna på Göteborgs Stadsbiblioteks café den 20:e mars 1997. Till förbundets viktigaste uppgifter hör att varje år organisera SM och lag-SM i shogi, att regelbundet ge ut ett nyhetsblad kallat Shogi på Svenska, att stödja förbundets medlemmar och till förbundet anslutna klubbar och sist men inte minst att främja shogispelandet i Sverige.

Sveriges shogiförbund leds av en styrelse bestående av:

Martin Danerud - Ordförande
Håkan Lönnqvist - Kassör
Niklas Alexandersson - Sekreterare

Övriga funktionärer är:
Mikael Hansson - Webmaster och Revisor
Therése Jernberg - Redaktör för Shogi på svenska

EDIT: Glömde visst följande:
Valberedning - Carl Johan Nilsson (sammankallande)
Valberedning - Jan Rabe
Slut på EDIT.

Medlemsskap i Sveriges Shogiförbund kostar 50 kronor per år. Avgiften ska sättas in på Sveriges Shogiförbunds postgiro 454 95 85-0
Genom att bli medlem får du:
- Fyra nummer per år av nyhetsbladet Shogi På Svenska.
- Rätten att delta i SM och i lag-SM.
- Automatisk medlemsskap i det japanska shogiförbundet, Nihon Shogi Renmei.

Ange därvid namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress.

Förbundet kan förmedla följande shogiprodukter till självkostnadspris:
Shogispel, japanska pjäser, vinylbräde 200 kr
Boken "The Art of Shogi", Tony Hosking 250 kr
Shogitröja (T-shirt: storlek M, L) 70kr


Jag skulle alltså vilja stryka följande rader som står där nu:
- Rätten att gratis deltaga i all verksamhet utan prispengar som arrangeras av Sveriges Shogiförbund.

Vet inte vilken verksamhet som den meningen syftar på.

- Som ny medlem ett shogispel i papp.

Gällande att marknadsföra förbundet på det sättet att man får ett shogispel i papp med Toyotabilar på om man går med tror jag stjälper mer än det hjälper. Pappspelet tycker jag man möjligtvis kan dela ut gratis i något reklamsammanhang. :roll:

Martin Danerud
Posts: 459
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 29 Nov 2007 22:52

Man får ett Toyotashogi när man blir medlem. Detta kan man sedan göra vad man vill med. Så sent som förra veckan fick jag ett e-brev från en shogiintresserad som ansåg att Toyotashogispelet gjorde Sveriges Shogiförbund sympatiskt.
Jag håller med om att Toyotashogispelet inte är värt någonting i sig. Men det visar två saker:
a) Ett stort japanskt företag som Toyota ansåg det vara värt att i samarbete med Sveriges Shogiförbund ta fram ett Toyotashogi, vilket trots allt kostade dem 15 000 kr.
b) Vi har en ambition att sprida shogi i Sverige. Det innebär inte bara att vi vill samla medlemmar och arrangera shogi. Det innebär tex också att det skall finnas en stor mängd shogispel distribuerade runt om i Sverige. Toyotashogispelet är naturligtvis det allra enklaste, men jag har sett många nya medlemmar genom åren som entusiastiskt har packat upp sitt Toyotashogi och spelat sitt första parti. Därefter kommer de tillbaka dagen efter och köper ett "riktigt" spel.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 30 Nov 2007 11:02

Det finns kanske någon som väg över till att gå med i förbundet när han fick reda på att han fick ett Toyotashogi om han gick med. Men det finns säkert ännu fler som blivit tveksamma. Den reaktion jag har mött när jag sagt till en potentiell medlem att han får ett Toyotashogi om han går med är himlande ögon och menande blickar. "Försöker den här personen lura på mig ett reklamattiralj som borde vara gratis för pengar - det kan han ju försöka på någon annan mindre vetande."

Istället borde vi ge ett Toyotashogi helt gratis till alla som är intresserade av ett oavsett om man de går med i förbundet eller inte. Ungefär som när vi delar ut foldrar gratis.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 30 Nov 2007 11:43

Måste man överhuvud nämna Toyota i medlemsvärvningskampanjer? Kunde man inte helt enkelt säga att man får ett enklare shogispel. Alla har kanske olika känslighet för detaljer och vissa präglas av något slags ideologiskt avståndstagande från all reklam men majoriteten av människor borde väl redan vara så avtrubbade att de inte ens noterar sponsorns logga om man inte gör ett sång- och dansnummer om det.
Skall dock erkännas att jag inte har någon starkare minnesbild av hur reklamsaken i fråga var utformad. Toyota kanske blinkar i neonskrift med stora bokstäver diagonalt över brädet.

Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Post by Therése Jernberg » 30 Nov 2007 18:11

Hur gamla är dom här spelen och varför ska spel som vi har fått gratis ingå i medlemskapet/ medlemsavgiften? :?

Om det inte finns ett bäst före- datum på spelen, så bör dom ges till intresserade vid marknadsföringen av shogi.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 30 Nov 2007 18:19

Nils Carlsson wrote:Skall dock erkännas att jag inte har någon starkare minnesbild av hur reklamsaken i fråga var utformad. Toyota kanske blinkar i neonskrift med stora bokstäver diagonalt över brädet.
Själva brädet är en grå pappskiva med svarta rutor på. Tror det står Toyota center hyfsat diskret på ena sidan. Toyota exponeras såvitt jag minns mest på pjäserna. Alla pjäser har ett foto av en Toyotabil på sig (bönderna är Yaris-bilar, andra pjäser är Corolla, Avensis, RAV 4 etc) och även en symbol hur pjäsen flyttar.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 30 Nov 2007 18:44

Hur många av dessa spel finns det kvar? Lättare att bilda sig en uppfattning om hur man skall förfara när man vet vilka volymer det rör sig om.

Visst kan man dela ut dem gratis, exempelvis vid den monter(?) förbundet har vid schack-SM eller vid European Go Congress, men det vore ju trist om folk skulle slänga dem direkt eller låta dem ligga kvar i spellokalen efteråt.
Ger inte den image vi eftersträvar åt shogin i så fall.

För att undvika detta kanske de endast skall delas ut till dem som uttalar några slags intentioner att verkligen fördjupa sig i shogi.

Post Reply