Göteborgs Shogisällskaps årsmöte 2008

Post Reply
Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Göteborgs Shogisällskaps årsmöte 2008

Post by Therése Jernberg » 11 Jun 2008 19:22

Kallelse till Göteborgs Shogissällskaps årsmöte 2008

Datum: Fredagen den 1 augusti
Plats: Leksands vandrarhem, Leksand
Tid: 18.30

Dagordning för Göteborgs Shogisällskaps Årsmöte


§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Mötets stadgeenliga utlysande

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet

§ 4 Val av justerare tillika rösträknare

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse

§ 6 Revisorns berättelse

§ 7 Styrelsens ansvarsfrihet

§ 8 Motioner och förslag

§ 9 Avgifter

§ 10 Val av Styrelse

§ 11 Val av Revisor

§ 12 Övriga frågor

§ 13 Mötets avslutande


Motioner och förslag, ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 juli 2008.


Välkomna!

Med vänliga hälsningar

Carl Johan Nilsson
Ordförande

Post Reply