Page 1 of 1

Maka dai dai shogi på Youtube

Posted: 17 Jan 2008 02:19
by Nils Carlsson
Lite uppvärmning inför kommande tävlingar?

http://www.youtube.com/watch?v=C98lStbPVOs

Får man ett sabbatsår kanske man kan ta upp det här spelet.