Page 1 of 1

Shogi som nybörjare

Posted: 15 Mar 2021 14:35
by Gabriel Jägard
Jag undrar, som ny till Shogi, om det finns några klubbar i Göteborgs området.

Ytterligare om det finns några böcker ni skulle kunna rekommendera för nybörjare och vad för program som finns på nätet att använda sig av om man inte har ett bräde/var det finns att köpa bra bräden.

Re: Shogi som nybörjare

Posted: 30 Mar 2021 20:46
by Robert
Problemet är ju att shogi-aktiviten i Sverige är inte speciellt hög.
Det finns en shogi-klubb i Göteborg.
Är väldigt osäker på hur "aktiv" klubben är nu under corona-pandemin.
Vare sig shogi eller schack är ju speciellt lämpligt att spela nu....tyvärr.

Shogi-litteratur som jag kan rekommendera är "The art of shogi".

Robert Söderberg
Ordförande för klubben i Trollhättan

Re: Shogi som nybörjare

Posted: 24 Apr 2021 14:36
by Charibert
En ny, trevlig site för shogi : https://lishogi.org/

Liknande som lichess.org, som blivit populär.