Styrelsemöte 2008-03-05

Aktiviteter för att sprida shogi, styrelsemötesprotokoll, målsättningar och strategier mm

Post Reply
Niklas Alexandersson
Posts: 14
Joined: 29 Oct 2007 16:44

Styrelsemöte 2008-03-05

Post by Niklas Alexandersson » 05 Mar 2008 22:45

Styrelsemöte 2008-03-05

Närvarande: Martin Danerud, Håkan Lönnqvist, Niklas Alexandersson.

1. Mötet öppnades av ordf. Martin.

2. Dagordningen lästes upp.

3. SM-turneringen, Japankvalet och SM-slutspelet 2008. SM-turneringen kommer att spelas i Stocholm den 29-30 mars, 20 föranmälda så här långt. Japankvalet kommer att spelas i Trollhättan den 31 maj - 1 juni. SM-slutspelet kommer att spelas i Göteborg den 5-8 juni.

4. Ekonomi/Budget. I helhet så gick det något minus under helåret. Dels beroende på att kostnaden för tryckning av tidsskriften ökat. Budget för 2008 förväntas bli som föregående år. Håkan och Martin har gått igenom verifikaten. Bokslutet är inte riktigt färdigt än men kommer vara så tills den 16 mars.

5. Det har kommit in 4st motioner inför årsmötet, dessa är: Införande av Grand-Prix system , Nytt upplägg av Svenska Mästerskapen i Shogi , Gemensam layout , Ändring av §8 i stadgarna. Styrelsen kommer att diskutera dessa förslag vidare och svar/synpunker/förslag kommer att läggas in på forumet under denna tråd. Förslagen kan läsas i helhet på forumet http://shogi.se/forum/viewforum.php?f=2 ... ebb54f50b2.

6. Övriga frågor. Martin kommer att finnas på plats när Schack-SM i Växjö 28 juni - 13 juli 2008 går av stapeln, dels för att värva medlemmar till shogi och för att hålla i shogi turnering för nyblivna eller kommande shogispelare.

7 Mötet avslutades.

Post Reply