Shogi på GothCon 2008

Aktiviteter för att sprida shogi, styrelsemötesprotokoll, målsättningar och strategier mm

Post Reply
Martin Danerud
Posts: 535
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Shogi på GothCon 2008

Post by Martin Danerud » 22 Mar 2008 23:36

På långfredagen fanns Robert Söderberg och jag på spelkonventet GothCon i Göteborg. Vi visade shogi och sålde shogispel under tre timmar. Denna aktion var inte planerad sedan tidigare, men under veckan kom jag i kontakt med folk på Sverok Forum, som ville ha shogi på GothCon.
Några personer var mycket intresserade och insatsen har redan bidragit till att ytterligare sprida shogi i Sverige.

MickeH
Posts: 126
Joined: 19 Sep 2007 17:16

Post by MickeH » 24 Mar 2008 22:39

Utmärkt!

Det är också den här anledningen till att jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter synas på Lincon, där vi redan har ett visst fäste efter flera års SM-slutspel.

Dessvärre har jag själv inte tid att arrangera något på årets Lincon, eftersom jag åker på Lincon som spelare (som det ser ut nu kommer jag att vara upptagen minst 10-15 timmar de två första dagarna, och sen vet jag inte om jag kommer att vara kvar pga den sömn- och matbrist som gärna uppstår på konvent).

Skulle vi dessutom i framtiden arrangera något på Lincon, så är det oerhört viktigt att det bestäms senast i januari-februari så att det kommer med i Lincon-utskicket (årets Lincon-folder är redan utskickad). Vi kan alltså inte vänta med sådana beslut till Årsmötet.

Post Reply