Styrelsemöte 29 september

Aktiviteter för att sprida shogi, styrelsemötesprotokoll, målsättningar och strategier mm

Post Reply
Martin Danerud
Posts: 535
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Styrelsemöte 29 september

Post by Martin Danerud » 25 Sep 2008 09:19

Ett förstärkt styrelsemöte har utlysts med

Martin Danerud (ordförande)
Niklas Alexandersson (sekreterare)
Håkan Lönnqvist (kassör)
Carl Johan Nilsson (FESAs styrelse)
Robert Söderberg (Guldgeneralerna, Trollhättan)
Jan Rabe (Stockholm)

med följande kallelse

Hej!

Välkomna till ett förstärkt styrelsemöte i Sveriges Shogiförbund.
Vi behöver diskutera ett antal ämnen relaterade till planeringen av det svenska shogiåret 2009.

Mötestid: Måndag 29 september kl. 21-22
Mötesplats: Telefonbrygga 08-719 9500 kod 42034

1. EM/WOSC i Sverige?

Denna fråga har diskuterats på http://shogi.se/forum . Frankrike och England har under några år haft "första tjing" på att arrangera EM/WOSC. Pardubice i Tjeckien har då blivit ett "reservalternativ", när dessa länder inte har lyckats få ihop några tävlingar. Om Sverige skulle vilja arrangera 2009, så får vi säkert göra det. Vi har diskuterat Stockholm och Stockholms Schacksalonger som lokal. Jag har erbjudit mig att vara tävlingsledare utan att spela, vilket ju bidrog till att göra EM/WOSC på Öckerö 2003 till en stor framgång. Beslutsfrågor:

a) Skall vi söka?
b) Vilka dagar skall vi välja? Jag skulle föreslå 16-19 juli 2009.
c) Detaljer.

2. Säsongsplanering för svenskt shogi 2009.

Med Göteborg Open 2008 med rekorddeltagande i flera avseenden (21 deltagare, deltagare från sex nationer, tre kvinnor och sex dan-spelare) har förhoppningsvis svenskt shogi vänt en trend från de senaste tre åren med något sämre deltagarsiffor. Men mycket behöver göras för att hålla i den trenden.
En viktig sak är att ha ett bra tävlingsutbud runt om i Sverige under shogiåret. Med ett eventuellt EM nästa år, så blir det dessutom angeläget att separera de olika evenemangen med åtminstone några veckor samt att sprida evenemangen över året. Vi måste också akta oss för att dra igång för många tävlingar, eftersom tävlingar med färre än 12 deltagare förmodligen gör fler av deltagarna besvikna än glada efter evenemanget. Den framtida vision som jag flera gånger har givit uttryck för är ju att vi skall sträva efter ca 50 delagare i tävlingarna! Beslutsfrågor:

a) När och var skall Sveriges Shogiförbunds tävlingar spelas (SM, Lag-SM och eventuellt EM/WOSC, där SSF är värd för denna FESA-tävling)?
b) Vilka övriga öppna tävlingar är aktuella?
c) Skall Sveriges Shogiförbund "styra" de öppna tävlingarnas placering och i så fall till vilka helger? Denna fråga är förstås huvudorsaken till att Styrelsemötet har förstärkts med representanter för FESA (Carl Johan), Trollhättan (Robert) och Stockholm (Janne).

Välkomna!

Martin Danerud

Ordförande i Sveriges Shogiförbund

Niklas Alexandersson
Posts: 14
Joined: 29 Oct 2007 16:44

Post by Niklas Alexandersson » 06 Oct 2008 11:19

Styrelsemöte måndag den 29 september

Närvarande: Ordf. Martin Danerud, Niklas Alexandersson, Carl-Johan Nilsson, Robert Söderberg, Jan Rabe.

1. EM/WOSC i Sverige?
Första punkten som diskuterades var EM/WOSC och om sveriges möjligheter att arrangera år 2009.
Vi diskuterade även vart vi i så fall lägger arrangemanget, stockholm kom upp som förslag och
spellokal stockholms schacksalonger.

a) Skall vi ansöka?
Vi var eniga om att vi ska söka, vi tror detta främjar tillväxten inom svensk shogi.

b) Vilka dagar?
16-19 Juli 2009, inga andra stora arrangemang som krockar med detta datum.

c) Detaljer.
Janne pratar med caféföreståndaren på stockholms schacksalonger om de kan ha öppet 16-19 juli.
Martin skall kontakta Kasperovich angående möjligheten att få hit japanproffs.

2. Säsongsplanering för svenskt shogi 2009.
Vi diskuterade allmänt om vart och när våra tävlingar rent strategiskt borde ligga datummässigt.
Vi hade deltagarrekord i göteborg open i år och vill gärna hålla i den trenden i övriga tävlingar
med, men det krävs en hel del planering och tidig promotion för tävlingen för att öka intresset.
Så vi anser att det är viktigt att ha planerat in dels förbundets och dels klubbarnas tävlingar
så tidigt som möjligt.

a) När och var skall Sveriges Shogiförbunds tävlingar spelas?

21-24 maj SM på LinCon i Linköping.
8-9 augusti Lag-SM i Trollhättan.
16-19 Juli EM i Stockholm? Detta vet vi ej för tillfället.

b) Vilka övriga öppna tävlingar är aktuella?
Göteborg Open
Trollhättan Open
Västervik Open
Shogi i slottskogen


c) Skall Sveriges Shogiförbund "styra" de öppna tävlingarnas placering och i så fall till vilka helger?
Göteborg vill ha sin tävling runt september
Trollhättan vill ha sin runt maj-juni
Västervik vill även dom ha maj-juni
Detta föranleder lite kollision då vi inte kan ha 2 tävlingar så tätt inpå varandra.
Det diskuterades att västervik är en mer sommarstad och borde passa bättre på sommarhalvåret.
Trollhättan vill i så fall ha höstkanten vilket då kolliderar med göteborg, så fortsatt
diskution angående detta kommer ske mellan klubbarna. Vinterhalvåret ansåg vi kunde vara
"shogifritt" men ett glapp på ett halvår tills nästa tävling är för långt. Shogi på nätet är en
bra sysselsättning vintertid bland annat.

Post Reply