Målsättningar för Sveriges Shogiförbund

Aktiviteter för att sprida shogi, styrelsemötesprotokoll, målsättningar och strategier mm

Post Reply
Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Målsättningar för Sveriges Shogiförbund

Post by Therése Jernberg » 11 Nov 2007 20:23

Under det senaste året har stora förändringar skett både på hemsidan och vår medlemstidning, samt att det här forumet har öppnats upp för diskussioner och informationsspridning.

Om förbundsstyrelsen vill att fler ska vara aktiva i arbetet med att få fler att spela shogi, finns nu möjligheten att kommunicera med medlemmarna på ett sätt som inte funnits tidigare.

Har förbundsstyrelsen satt upp några mål? Skulle man i såfall kunna publicera dem?

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 05 Dec 2007 21:14

Antingen så finns inga mål för tillfället eller så har styrelsen valt att inte kommunicera dessa på shogiforum (och inte någon annanstans heller såvitt jag vet).

I Shogi på svenska #1 1998 kommunicerades det ut en del ambitösa mål och strategier. Då var vi 38 medlemmar. 1998 skulle bli shogimissionens år och man siktade på att nå 80 medlemmar tills halvårsskiftet 1999. För att uppnå detta skulle Sveriges shogiförbund presentera shogispelet på flera platser runt om i landet (framförallt i söder och norr), SM skulle organiseras och klubbar skulle startas. De då tre svenska spelarna på rankinglistan skulle utökas till 15. Detta skulle uppnås genom en mängd olika aktiviteter såsom: publicering av partier och tsume i Shogi på Svenska, information via email och hemsidan, en rankingprocedur, arrangerande av sammankomster på olika orter, besök av japanska proffs och arrangemang av landskamper.

Såvitt jag kan minnas var det ett väldigt pådrag och en väldig energi i rörelse. Tack vare en jätteinsats av SSF passerade vi snart 80 medlemmarna och vi är idag 47 spelare i Sverige med ett etablerat rankingtal. Kan vi få tillbaka den energin igen? 2008 kanske skall bli ett nytt shogimissionens år nu så här 10 år efteråt?

Martin Danerud
Posts: 535
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 05 Jan 2008 23:00

Styrelsen har inte satt upp några mål för 2008 ännu. Jag tycker att det är väldigt bra att Therése och Carl Johan tar upp denna diskussion. Man skall inte glömma av att det krävs en hel del energi för att upprätthålla den relativt höga nivå som SSF har (tex i förhållande till andra europeiska länder). Vi har nått en nivå där vi rekryterar ungefär lika många medlemmar som vi förlorar per år. Vårt nuvarande läge är ju resultatet av en mängd initiativ, som tex Shogi på Schack-SM, startandet av Lag-SM, arrangerandet av EM på Öckerö 2003, Shogi på ett otal schackturneringar och spelkonvent etc.
Min egen aktivitet vad gäller popularisering av shogi har väl legat något lågt under 2006 och 2007 pga bildandet av vår familj. Ändå vill jag påpeka att jag under denna tid har sålt ca ett shogispel i veckan. Intresset ute i landet bubblar hela tiden, så med ett bra arbete i SSF har vi chansen att få ännu fler att spela shogi.
Personligen har jag som plan att driva Shogi på Schack-SM första veckan till sommaren (det blir nog EM för min del andra veckan). Arrangörerna är mycket positiva till att ha oss där.
Jag föreslår helt enkelt att vi inleder arbetet med målsättningar och strategier för 2008 tillsammans här och nu på Shogiforum. Det fanns tidigare individer som klagade över att målsättningarna hade tagits fram av Styrelsen och inte av medlemmarna. Med hjälp av Shogiforum har vi nu chansen att göra detta jobb tillsammans och kanske få fram realistiska målsättningar som vi tillsammans kan uppnå.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 07 Jan 2008 11:22

Jag skulle föreslå att vi börjar med målsättningar för 2012 det vill säga fem år framåt. När vi spikat dessa så kan vi bestämma var vi skall vara varje enskilt år för att vi skall kunna nå vårt längsiktiga mål. Då får vi en kontinuitet från år till år. Dessutom behöver vi inte ta fram helt nya målsättningar varje år. När vi spikat målsättningarna för varje år till 2012 så kan vi lägga upp en strategi men först då. Vi skall anstänga oss att inte börja blanda in strategier innan målsättningarna är klara.

Förslag på några områden där vi kan sätta (lätt mätbara) mål på femårsbasis är:
* Medlemsantal
* Antal klubbar representerade på lag-SM
* Antal rankade partier spelade av medlemmar i förbundet
* Antal deltagare i SM-turneringen
* Antal besökare på hemsidan.
Helst skulle jag se något mål med medlemstidningen också men jag kommer inte på något bra just nu.

Martin Danerud
Posts: 535
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 08 Jan 2008 14:01

Jag skulle vilja göra nedanstående korrigeringar och tillägg till Carl Johans lista:

* Medlemsantal / Kanske bättre: Antalet betalande medlemmar per år (vi har ju i varje ögonblick ett visst antal medlemmar, men i slutet av varje år kan vi slå fast hur många som betalade medlemsavgiften)
* Antal klubbar representerade på lag-SM
* Antal rankade partier spelade av medlemmar i förbundet
* Antal deltagare i SM-turneringen
* Antal besökare på hemsidan
* Antal svenskar på ELO-listan
Ett mål för kvaliteten på medlemstidningen:
* Antal bibliotek som prenumererar på Shogi på svenska (nu är den siffran noll)
Ett "kvalitetsmål":
* Antal svenska dan-spelare på ELO-listan

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 14 Jan 2008 09:58

Gällande målet med antal svenskar på ELO-listan så skall man ju egentligen flyttas bort från listan till en passivlista när man varit inaktiv ett tag - jag tror det är två år. Detta hålls dock inte på så benhårt utan jag tror Asle med ojämna mellanrum gör en utrensning i listan. Det gör att utfallet på detta mål styrs av hur noga Asle rensat listan. Kanske att man skulle specificera målet till "Antal svenskar på ELO-listan vilka spelat minst ett rankat parti det senaste två åren". Motsvarande kanske skall gälla även målet med antal dan-spelare?

I övrigt tycker jag att de olika målområdena är ok.

Som bakgrund till att kunna sätta bra mål för 2012 så behöver vi de aktuella siffrorna på målen. Började skissa på dessa nedan:

Antal betalande medlemmar per år 2005-?, 2006-?, 2007-79
Antal klubbar representerade på lag-SM 2005-6, 2006-4, 2007-4
EDIT - glömde antalet rankade partier 2005-455, 2006-346, 2007-324
Har räknat som att om två svenska spelare mötes blir det två rankade partier. Om en svensk möter en icke svensk så blir det ett rankat parti. Slut på EDIT.
Antal deltagare i SM-turneringen 2005-22, 2006-15, 2007-12
Antal besökare på hemsidan per år - Har vi mätt detta?
Antal aktiva svenska på ELO-listan (som spelat minst ett rankat parti från 2006-01-01) 2007-39
Antal bibliotek som prenumererar på Shogi på Svenska 2007-0
Antal svenska dan spelare på ELO-listan (som spelat ett rankat parti de senaste två åren) 2005-5, 2006-5, 2007-6

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 17 Jan 2008 16:16

Vad sägs om följande mål för 2012?

Antalet betalande medlemmar: 150
Antal klubbar representerade på lag-SM: 8
Antal rankade partier: 700
Antal besök på hemsidan - Dubbelt mot var vi har idag. Vet vi vad vi har idag? Kan vi lägga in en räknare annars?
Antal deltagare i SM-turneringen: 35
Antalet aktiva svenska på ELO-listan: 75
Antalet bibliotek som prenumererar på Shogi på svenska 20 (har ingen aning om vad som är rimligt med detta mål)
Antal aktiva svenska Dan-spelare: 10

Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Post by Therése Jernberg » 21 Jan 2008 17:51

Förslaget om målen 2012 tycker jag verkar rimliga.

Är lite fundersam över målet om att sprida medlemstidningen på svenska bibliotek?

Vi kanske skulle ha ett mål att medlemstidningen läggs ut på "spelhemsidor" (ex. shogisidor, schack, Go etc.) eller att vi lägger ut den som pdf-format på hemsidan och räknar antalet besökare.

Jocke
Posts: 10
Joined: 10 Jan 2008 00:12
Location: Sweden

Carl-Johans ideer om 2012

Post by Jocke » 23 Jan 2008 23:48

ser bra ut, det vore bra om man får biblioteken att prenumerera, men jag undrar hur? :oops:
Jag hörde frän en kille som bott i 2½ år i Japan att de på söndagar visar två timmar go följt av två timmar shogi i TV, det vore kul om TV får upp intresset, nåja,jag ska skriva lite till sidan gratisi stockholm om att det är gratis att komma och titta på shogi i två dagar under shogi-SM i Stockholm..

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 30 Jan 2008 13:12

Att lägga ut tidningen på hemsidan och räkna antalet som laddar ner tidningen kanske är ett bra mått på hur intressant tidningen uppfattas. Det kanske är ett bättre mått än antalet prenumerande bibliotek på kvalitéten på tidningen?
Antalet bibliotek som prenumerar är kanske mer ett mått på hur aktivt vi marknadsför oss dit. Men visst hade det varit bra om tidningen fanns även på biblioteken. Som parantes - Jag funderade på om man skulle trycka upp en lyxigare variant av tidningen till biblioteken (tjockare och glansigare papper med vissa sidor i färg.) Så kan man ju brassa på med en prenumerationsavgift därefter. Tidningen med det papper som används idag tror jag är för bräcklig för att ligga ute på ett bibliotek. Jag tror inte att det är kostnaden det hänger på när biblioteken ska bestämma sig om de vill ta in tidningen.

Så för att sammanfatta så skulle jag vilja ha ett mål med nedladdningar av pdf-tidningar och ett annat för biblioteksprenumerationer.

Jag föreslår att vi sätter som mål att dubblera antalet nedladdningar av tidningen och antalet besökare på hemsidan mot vad vi har idag (eller får 2008 rättare sagt).

Jag skulle föreslå att vi sätter en deadline för målsättningarna 2012 inom en vecka dvs 6:e februari, spikar det vi kommit fram till och går vidare med målsättningar för varje år. Så att vi får något tempo i diskussionen.

Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Post by Therése Jernberg » 01 Feb 2008 21:41

Mikael eller Daniel, går det att koppla en räknare till den hemsida vi har idag eller måste vi invänta en ny? :roll:

MickeH
Posts: 126
Joined: 19 Sep 2007 17:16

Post by MickeH » 01 Feb 2008 22:06

Therése Jernberg wrote:Mikael eller Daniel, går det att koppla en räknare till den hemsida vi har idag eller måste vi invänta en ny? :roll:
Jag ska kolla upp den saken.

Post Reply