Förslag till ändring av spelformen för svenska mästerskapet.

Medlemsavgift, upplägg av SM mm.

Tycker du att det är en bra idé att ändra spelformen så att den svenske mästaren utses vid ett enda speltillfälle?

JA, enligt förslaget.
1
20%
JA, men INTE enligt förslaget.
2
40%
NEJ, lämna denna fina tradition ifred.
2
40%
 
Total votes: 5

Martin Danerud
Posts: 535
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 14 Nov 2007 17:47

Jag håller inte med om att vi skall skicka ut förslaget i Shogi på svenska. Jag håller med Nils om att det måste förankras ordentligt här på forumet. Man kan ju alltid föreslå att medlemmar loggar in på forumet och deltar i diskussionerna, bla om SM, men just nu är det ju bara enskilda medlemmar som har mejslat fram detta, främst Nils, Carl Johan och jag. Det kan ju komma många goda förslag om hur vi kan modifiera förslaget (eller stryka det).

Jag funderade en hel del innan jag kom med förslaget om hur man skulle tidsmässigt få plats med en grundturnering och ett slutspel med längre betänketid under samma fyradagarshelg. Men det finns ändå svagheter som man skulle kunna diskutera i mitt förslag. Jag anser att fem ronder är tillräckligt i grundturneringen, eftersom så många som sex spelare går till slutspel. Tidsmässigt får man inte plats med slutspelet under samma fyradagarshelg, om man inte tillåter en slutspelsrond under den andra dagen. Man borde heller inte tycka att det är orättvist att man inte har gått till slutspel, om man kommer sjua eller sämre i grundturneringen. Man kommer ju att ha råd att förlora minst ett parti i grundturneringen och ändå vara säker på en slutspelsplats.

Men fem ronder i grundturneringen håller inte om vi blir, säg, fler än 40 deltagare i SM. Då är det 20 fullpoängare efter rond 1, 10 efter 2, 5 efter 3, max 3 efter 4 och max 2 efter 5 ronder. Då kommer sedan förlorarna i rond 1 att ha producerat max 2 fyrapoängare, och det börjar närma sig en stor risk att det finns fler än sex spelare som har fyra poäng eller mer. I och för sig har vi aldrig haft fler än 22 deltagare i SM, men idén med det nya förslaget är ju att vi skall få fler och mer engagerade deltagare som spelar fler intressanta partier. Därför måste det finnas en extrarond som kommer till vid fler än ett visst antal deltagare.

En annan svaghet med förslaget är att den femte och sista slutspelsronden kommer att bli klar sent den fjärde dagen. Om den börjar kl. 16, så finns det en risk att den inte har avslutats förrän kl. 22. Då skall prisutdelningen genomföras, och det finns inte något bättre för de tillresta spelarna i slutspelet än att resa hem dagen efter.

En möjlig förbättring av förslaget för att skapa mer luft i tidsschemat är att korta betänketiden i slutspelet till 1,5 timmar fördröjning. Spelarna kommer då ändå med resonemanget i mitt tidigare inlägg att ha mer tid per parti än med 2 timmar + 1 min byo-yomi.

MickeH
Posts: 126
Joined: 19 Sep 2007 17:16

Post by MickeH » 14 Nov 2007 19:10

Martin Danerud wrote:Jag håller inte med om att vi skall skicka ut förslaget i Shogi på svenska.
Jag håller med Martin här. Det är för tidigt ännu.

Bättre då att ge en extra push för forumet i Shogi på Svenska, så att flera spelare hittar hit och kan delta i diskussionen. För precis som Martin sa så är det 3 personer som har diskuterat det flitigast, och alla dessa 3 tillhör sverigeeliten. Det kan säkert vara bra att få flera åsikter från de som inte är elitspelare.

Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Post by Therése Jernberg » 14 Nov 2007 19:37

Jag uppfattar att vi har ett grundförslag klart, att SM- turneringen och SM-slutspel spelas under en och samma helg (4 dagar). Den svenska mästaren sitter inte kvar utan får kvala som alla andra. 6 spelare går vidare till slutspel, resterande tävlande spelar en sidoturnering. Sen är inte alla detaljer som betänketid, antal ronder m.m. färdigdiskuterade.

Men med tanke på den höga aktiviteten i debatten, så är jag övertygad om att vi har ett färdigt förslag innan tidningen går i tryck om ca två veckor.

Jag kommer inte att presentera förslaget i tidningen såsom en färdig motion, utan presentera diskussionens slutsatser. I syfte att göra reklam för forumet och visa att det förs diskussioner om en viktig förändring inom svenskt shogi.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 14 Nov 2007 20:40

Jag tror att det nästan är en förutsättning för att en sådan genomgripande förändring skall bli framgångsrik att alla berörda, dvs alla aktiva medlemmar, får en chans att tänka igenom konsekvenserna både för sig själva och shogin generellt.
Sedan bör de som sagt också erbjudas en chans att yttra sig och gärna i detta forum.
Om förslaget slår ned som en bomb på årsmötet riskerar utgången att bli väldigt oförutsägbar.

De flesta shogispelare här känner säkert minst en annan mer eller mindre privat, andra känner flera eller träffas på internet eller via emejl. Somliga orter är t.o.m så utvecklade att de har en regelbunden klubbverksamhet.
Det bör alltså gå att nå en stor del av shogisverige inom en rimlig tid, kan man tycka.

Sedan vet jag inte om det skulle vara önskvärt med en "emejlkampanj" då i mer informativt syfte, och om det ens finns förutsättningar för en sådan.
Therése plan att göra reklam för det här forumet och särskilt denna debatt är enligt mig ett mycket gott initiativ i samma riktning.

En ordningsfråga: Hur bråttom är det att få fram ett färdigt förslag om man hade tänkt att lägga fram ett sådant för kommande årsmöte med sikte på ett genomförande redan till 2009 års SM?

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 14 Nov 2007 21:19

Nils Carlsson wrote:Jag tror att det nästan är en förutsättning för att en sådan genomgripande förändring skall bli framgångsrik att alla berörda, dvs alla medlemmar, får en chans att tänka igenom konsekvenserna både för sig själv och shogin generellt.
Sedan bör de som sagt också erbjudas en chans att yttra sig och gärna i detta forum.
Om förslaget slår ned som en bomb på årsmötet riskerar utgången att bli väldigt oförutsägbar.
Håller helt med om detta. Alla måste informeras och uppmanas att delta i debatten. Väljer någon sedan att stå utanför debatten så väljer han/hon också att stå utan inflytande.
Nils Carlsson wrote:En ordningsfråga: Hur bråttom är det att få fram ett färdigt förslag om man hade tänkt att lägga fram ett sådant för kommande årsmöte med sikte på ett genomförande redan till 2009 års SM?
Det står inget om det i stadgarna. Där står dock att en agenda skall skickas ut till medlemmarna två veckor innan mötet. Enligt god föreningssed skall med en sådan agenda medfölja alla inlämnade motioner och även om styrelsens tillstyrker eller avstyrker. För att ha tid att göra detta behöver styrelsen skälig tid vilket brukar vara en vecka. Så minst tre veckor innan årsmötet skall motionen vara inne om man skall kunna ta upp den på ett årsmöte i syfte att kunna rösta om den.
Martin Danerud wrote:En möjlig förbättring av förslaget för att skapa mer luft i tidsschemat är att korta betänketiden i slutspelet till 1,5 timmar fördröjning. Spelarna kommer då ändå med resonemanget i mitt tidigare inlägg att ha mer tid per parti än med 2 timmar + 1 min byo-yomi.
Jag tror absolut vi behöver denna luften i schemat. Vet inte hur långt ett parti är i snitt egentligen. Tog en titt i min egen partisamling men det är inte många partier som är kompletta. Tog en titt i partierna från senaste Shogi forum där betänktetiden visserligen är kortare men ändå. Av 82 spelade partier där var 30 över 60 drag och 19 över 70 drag. Det längsta partiet var 87 drag. (Som kuriosa var 5 partier kortare än 20 drag och det kortaste 11 drag). Så vi borde ha plats i schemat för att något av de tre finalpartierna kommer vara 70 drag i alla fall. Därför anser jag att 1.5 timmar fördröjning är bättre än 2h.
Martin Danerud wrote:Mitt förslag var inte att använda 2 timmar fördröjning för dem som inte går till slutspelet. I grundturneringen och dess fortsättning används 45 minuter + 40 sekunder byo-yomi.
Martin Danerud wrote:De som inte är bland de sex främsta kan välja att fortsätta spela rond 6-10 med början den andra dagens kväll.
Det blir ju mycket luft i sidoturneringens schema om man bara spelar två ronder per dag med så kort betänketid. Eller var tanken att spela tre ronder på lördagen, en rond på söndagen och sedan ha någon annan aktivitet på söndagen? Ett alternativ är att öka antalet ronder med två. Med detta kräver att deltagarantalet ökar mot de senaste åren. Snabb-shogi turnering har jag förslagit som alternativ tidigare. Vad det ingen som gillade det förslaget?
Last edited by Carl Johan Nilsson on 14 Nov 2007 22:18, edited 1 time in total.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 14 Nov 2007 21:24

Martin Danerud wrote:Ja, den nya klockorna klarar av fördröjning. Enligt min uppfattning blir det en extra tjusning att använda samma typ av betänketid som i proffspartierna. Man gör ett medvetet val hur många minuter man vill spendera på varje drag och när man vill gå in i byo-yomi (efter 1 h 59 min). Jag tror att det minskar risken att klockstressen avgör slutspelspartierna.

SM med en grundturnering och ett slutspel för sex spelare samma fyradagshelg medför att i stort sett alla spelare har chans att gå till slutspelet. Endast för spelare under ett etablerat ELO 800 är det närmast helt orealistiskt.

Ett sätt att attrahera folk att fortsätta spela i schweizerturneringen är kanske att dela ut resten av startavgifterna som penningpriser i fortsättningsturneringen? Jag tänker mig att spelarna i slutspelet kämpar om guld-, silver- och bronsmedaljer (och kanske ibland japanresor) och därför bör ha någonting att spela om ända fram till den sista ronden.

Det kanske också vore vettigt att styra lottningen i fortsättningsturneringen så att det blir maximalt antal partier mellan spelare med liknande rankingtal. I schackturneringar låter man ju ibland spelare som inte längre kan ta priser i huvudturneringen bli ihoplottade enbart inom sin rankinggrupp för att få till stånd inbördes partier i den.
Det låter intressant med den nya formen av betänketid. Kan vara värt att pröva för att se om den lämpar sig för svenska amatörförhållanden. Som du säger är det självklart väsenligt att anpassa tiderna så att alla bereds möjlighet ta sig hem med kvällståg eller buss.

Om jag förstår dig rätt så vill du lotta ihop företrädesvis folk med ungefär samma rating för att skapa jämnare och intressantare partier?
I så fall antar jag att priserna skulle bli någon form av ratingpriser för att alla som möts också skall slåss om samma pris?
Kunde man möjligen då diskutera att ta steget fullt ut och arrangera även fortsättningsturneringen i bergerform med lämpligt antal grupper och deltagare i varje?

Jag fick intrycket att du även ville ha fem ronder i denna turnering så det finns utrymme för så stora som sexmannagrupper.
Då slipper man eventuella lottningsproblem som kan uppstå i fortsättningsmonraden, som bör vara desamma som i mitt ursprungliga niorondersförslag.
Nackdelen är att man måste ha tur att få in en lämplig multipel men på något sätt går det nog att lösa exempelvis fem man i en sexmannaturnering med frirond.
Har ju alltid gått i schacket med spontanturneringar.

Fördelen för tävlingsledaren är ju uppenbar då han kan ägna sig mer åt sitt eget spel.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 16 Nov 2007 16:20

Jag funderar lite på det lämpliga i att sista ronden blir klar så sent som den blir i Martins förslag. Om sista ronden blir klar kl.22 så hinnar man helt enkelt inte hem i tid samma dag med tåg eller flyg om man skall resa t.ex Göteborg - Stockholm/Västervik/ eller Stockholm-Västervik/Göteborg/Trollhättan. Detta tror jag kommer dra ner deltagarantalet. Alla kan inte ta ledigt måndag förmiddag. Det måste gå att hitta ett upplägg där vi har prisutdelning i såväl slutspel som sidoturneringar runt 17.00 på söndagen. Allra helst skulle jag vilja ha prisutdelningen vid 16.00. Dessutom måste vi ha plats med ett årsmöte i programmet. Att ha tid för lunch är inte fel heller. Och en halvtimme att hämta andan efter en rond och kanske kika igenom partiet efteråt är trevligt. Har suttit och klurat ett tag på hur man skall få ihop allt detta och det är inte så lätt. Ett förslag som jag tycker har en behaglig turneringsrytm är och dessutom den spännande knorren med ett avslutande blixt-SM tycker jag är:

Betänktetid i kvalet 30 min + 30 sek.
Rondschema:
Torsdag: Personlig anmälan senast 09.30
Rond 1: 10.00-11.30
Rond 2: 12.00-13.30
Lunch: 13.30-14.00
Rond 3: 14.00-17.00
Rond 4: 17.30-19.00
Årsmöte och gemensam middag.

Fredag:
Rond 5: 10.00-11.30
Rond 6: 12.00-13.30
Lunch 13.30-14.30
De sex främsta går till slutspel (berger).
Betänktetid i slutspelsgruppen 1h+1 minut.

Rondschema slutspelsgruppen:
Fredag:
Rond 1: 14.30-17.30
Rond 2. 18.00-21.00
Lördag:
Rond 3: 10.00-13.00
Lunch 13.00-14.00
Rond 4: 14.00-17.00
Rond 5: 17.30-20.30

Söndag
Blixt SM betänketid 8 min.
Prisutdelning SM-slutspel, SM-Berger A, B etc + blixt SM 16.00

Gällande de som inte kvalar in till slutspel så förslår jag följande upplägg:
Betänketid 45+40 sek
Rond 1: 14.30 - 16.30
Rond 2: 16.30 - 18.30
Rond 3: 19.00 – 21.00
Lördag:
Rond 4: 11.00-13.00
Lunch. 13.00-14.00
Rond 5: 14.00-16.00
Rond 6: 16.30-18.30
Rond 7: 19.00-21.00

Förslagsvis delar vi in de som missat kvalet i 8-manna berger grupper. Placering 7-15 I kvalet kommer till Berger A, placering 16-24 till berger B och så vidare. Sedan får vi ha frironder där det inte går jämnt upp. Bergergrupperna får fördelas så att det blir så lika antal i vardera som möjligt. Om det blir 9-13 personer som missar kvalet vilket inte är otroligt blir det tyvärr lite för många frironder med det systemet. Då skulle jag föreslå en vanlig schweizerturnering istället.

Vad tror ni? Jag tror att många skulle tycka att det vore värt att lägga sin långhelg på detta förslag. Ordet är fritt :wink:

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 16 Nov 2007 18:23

Du har rätt i att det är viktigt att vi blir klar i god tid sista speldagen.
Helst inte senare än vad som är fallet nu och så man slipper känna tidspress på grund av ett tåg som kanske avgår vid 18-19-tiden

Jag förstår däremot fortfarande inte varför det är omöjligt att köra sexmannagrupper om deltagarantalet i fortsättningstävlingen blir 10-12 man?
Det förefaller mig bättre än en stympad monrad.
Vid 9 blir det lite svårare men vid tretton kan man väl köra en av åttamannaturneringarna med två frironder. Man får ju ändå spela 5 ronder och man kan väl agera åskådare under väntan? Jag skulle inte beklaga mig.
Alternativet är en schweizer med 4-5 ronder? Svårt att få en bra lottning med det antalet på startfältet.

Martin Danerud
Posts: 535
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 16 Nov 2007 22:53

Nej, nu kan jag inte ställa mig bakom förslaget längre. Som jag själv tidigare skrev, så är ett sent slut den sista dagen och endast fem ronder i grundturneringen vid många deltagare ett problem i mitt tidigare förslag. Men med Carl Johans senaste förslag blir SM en orgie i snabbshogi. Jag motsätter mig framför allt fyra ronder på en dag och så kort byo-yomi som 30 sekunder. Då är vi tillbaka i det gamla problemet som EM hade tidigare med att ren utmattning och bortsättningar i korta byo-yomi avgör hela mästerskapet.
Årsmötet bör ligga i slutet av den första dagen, eftersom några kanske föredrar att bara spela två dagar.
Jag anser att värdet av ett blixtmästerskap inte är så stort, så att det får rasera kvaliteten på spelet i SM.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 16 Nov 2007 23:15

Martin Danerud wrote:Nej, nu kan jag inte ställa mig bakom förslaget längre. Som jag själv tidigare skrev, så är ett sent slut den sista dagen och endast fem ronder i grundturneringen vid många deltagare ett problem i mitt tidigare förslag. Men med Carl Johans senaste förslag blir SM en orgie i snabbshogi. Jag motsätter mig framför allt fyra ronder på en dag och så kort byo-yomi som 30 sekunder. Då är vi tillbaka i det gamla problemet som EM hade tidigare med att ren utmattning och bortsättningar i korta byo-yomi avgör hela mästerskapet.
Årsmötet bör ligga i slutet av den första dagen, eftersom några kanske föredrar att bara spela två dagar.
Jag anser att värdet av ett blixtmästerskap inte är så stort, så att det får rasera kvaliteten på spelet i SM.
Nog skulle vi hinna med både ett 1 minut byo-yomi och åtminstone en rond den sista dagen, kanske med senare starttid. Vi kunde kanske förlägga årsmötet till kvällen innan och därmed få lite sovmorgon plus att vi kunde checka ut från hotellet och andra göromål utan jäkt.
Eller t.o.m hålla årsmötet före prisutdelningen men efter sista ronden.

Ett annat alternativ är att spela två ronder sista dagen och kanske börja lite senare första dagen. Detta skulle i bästa fall medföra att fler har möjlighet att ta sig till spelorten på morgonen första speldagen. Då kan vi hålla årsmötet senare under första dagens kväll.

Det finns många möjligheter att bolla med tider för att uppnå ett optimalt program. Jag håller i alla fall med Martin om att blixt-SM inte är ett så nödvändigt inslag att det skall stjäla tid från SM-tävlingen.

Thore Ångqvist
Posts: 6
Joined: 17 Nov 2007 13:46

Re: Förslag till ändring av spelformen för svenska mästerska

Post by Thore Ångqvist » 17 Nov 2007 14:45

Nils Carlsson wrote: Reaktioner mottages tacksamt![/b]
Detta är kommentarer från 3-faldig sverigemästare i Shogi och som dessutom har lämnat det svenska shogiförbundet av specifika skäl som inte är ämne för denna debatt.

Fick information att ett shogiforum har satts upp. Bra initiativ!

Dessutom en eloge till arbetet med att ta fram den nya layoten av medlemstidningen. Nu ser den bättre ut!

Mitt motiv till att behålla den nuvarande modellen för att utse svensk mästare stavas tradition. Traditioner är viktigt och har ett stort värde när det gäller olika typer av aktiviteter. Traditionen att en svensk mästare har rätten att kunna försvara sin titel mot den förhoppningsvis bäste utmanaren som landet kan frambringa har varit tradition nu i Sverige i kanske tio år. Denna tradition ger titeln en viss tyngd och status vilket man inte får underskatta. Jag jämför här med världsmästartiteln i schack som i alla fall tidigare hade samma tradition. Då följde jag med intresse med i de olika mästerskapen och jag tror att det vara rätt stort mediaintresse då också. Senare då den regerande världsmästaren Kasparov bröt med världsschackförbundet och bildade ett eget förbund uppstod två olika världsmästartitlar. Liknande existerar också inom boxarvärlden, dvs olika förbund eller organisationer har sina egna världsmästare.

Det som händer när Kasparov lämnar världsschackförbundet och bildar ett nytt förbund med ny världsmästartitel är att en tradition bryts och att värdet och statusen på världsmästartiteln undergrävs och för egen del ledde till att jag helt tappade intresset för detta med världmästartitel i schack helt och hållet. Detta undergrävde även mitt intresse för schack i allmänhet och jag lämnade schackförbundet i början av 2000-talet.

Nu har det svenska shogiförbundet arbetat upp en tradition när det gäller att utse en sverigemästare och jag tycker att det är negativt att ändra formerna enligt det nya förslaget. Jag tror inte heller att det kommer att medföra en ökad medlemstillströmning till förbundet.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 18 Nov 2007 20:33

Jag resonerade så här när jag la mitt förslag:
Om man använder lång betänketid i slutspelspartierna (1.5h fördröjning eller liknande) så hinner man två partier på en dag. På söndagen hinner man bara ett parti eftersom jag anser att vi inte kan avsluta så sent som annars blir fallet. Alltså måste man börja slutspelet redan fredag morgon vilket bara lämnar torsdagen till kval. Det går inte att klara av ett kval på torsdagen enbart på ett bra sätt. Ergo - Det går inte att ha så lång betänketid i slutspelet om man skall klara av SM på fyra dagar. För att kunna klara av schemat måste man spela tre slutspelspartier på lördagen. Max betänketid för att kunna klara detta är 1h + 1min. Nu klagade varken Nils eller Martin specifikt på betänketiden 1h + 1min i slutspelet men jag ville ändå förklara hur jag resonerat.
Martin Danerud wrote: Men med Carl Johans senaste förslag blir SM en orgie i snabbshogi. Jag motsätter mig framför allt fyra ronder på en dag och så kort byo-yomi som 30 sekunder. Då är vi tillbaka i det gamla problemet som EM hade tidigare med att ren utmattning och bortsättningar i korta byo-yomi avgör hela mästerskapet
4 ronder 30+30 på torsdagen ger en total speltid på cirka 6 timmar på torsdagen. Lördagen i mitt förslag - 3 ronder med betänketid 1h + 1min ger en total speltid av 9 timmar som jämförelse. 2 ronder med betänketiden 1.5 h fördröjning + 1 minut ger en total speltid på kanske 12 timmar på en dag. Vilket är mest utmattande 6h, 9h eller 12h? Jag skulle nog uppleva den sistnämnda varianten som mest energikrävande och utmattande.

Man kan öka betänketiden i kvalet till standardmässiga 45 min + 40 sekunder om man vill men det kostar en rond i kvalet alternativt så stryker man blixt-SM om man inte tycker det verkar roligt.

Gällande blixt-SM på söndagen så resonar jag så att det blir mer liv och rörelse med ytterligare ett arrangemang. Går det dåligt i både kvalet och fortsättningsturneringen så kan man alltid hoppas på bättre lycka i ett blixt-SM. Det skulle vara skönt att varva ner med en lite mer social tävling på slutet efter många rankade partier. Det skulle vara bra för att bygga gemenskap mellan spelarna. Istället för 8 minuter partier kan jag tänka mig 10 min + 10 sek fisher eller motsvarande som jag egentligen tycker passar bättre för shogi än bara en fix betänketid. Om man stryker blixt-SM så hjälper det inte vad avser betänketid i slutspelet eftersom man måste hinna tre ronder på lördagen vilket ger maxtiden 1h + 1min. Men man kan som sagt byta ett blixt-SM mot fler eller längre kvalpartier eller bara med luft i programmet om man anser mitt förslag var för orgiebetonat (och om man dessutom inte gillar orgier). För egen del skulle jag tycka att det vore roligare att spela ett SM med ett blixt-SM än ett SM med en extra kvalrond. Men om flertalet tycker att mer luft i programmet eller mer speltid i kvalet är att föredra är jag beredd att ändra mitt förslag. Alla varianterna tycker jag är mycket bättre än det SM-upplägg vi har idag.

Sedan avgörs själva SM med 1h + 1 minut. Det är inte precis vad jag skulle vilja kalla “en orgie i snabbshogi”. Det är väsentligt längre betänketid än vad som används i någon av Open tävlingarna eller EM.
Nils Carlsson wrote: Jag förstår däremot fortfarande inte varför det är omöjligt att köra sexmannagrupper om deltagarantalet i fortsättningstävlingen blir 10-12 man?
Du har nog rätt där. Jag modifierar mitt förslag till att ha två 6-manna turneringar om det blir 10-12 man som inte kvalar in.
Thore Ångqvist wrote: Nu har det svenska shogiförbundet arbetat upp en tradition när det gäller att utse en sverigemästare och jag tycker att det är negativt att ändra formerna enligt det nya förslaget. Jag tror inte heller att det kommer att medföra en ökad medlemstillströmning till förbundet.
Hej Thore! Kul att du har letat dig hit till forumet. Jag tror inte heller att medlemstillströmningen ökar om SM ändrar format. Men jag hoppas på ett större deltagarantal och på att färre medlemmar väljer att lämna förbundet. Och på ett roligare SM helt enkelt.

Slutligen skulle jag vilja se ett mer detaljerat rondschema med tider för ronder, årsmöte, matpauser etc. i Martins förslag.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 18 Nov 2007 22:18

Som svar på Carl Johans inlägg: Generellt måste jag säga att det är bättre att dra ned på grundtiden än byo-yomin. 1+1 min anser jag acceptabelt.
Vad angår blixten. Du kan ha en poäng i att en ny fräsch tävling med helt nya förutsättningar kan vara ett sätt att locka folk att stanna alla fyra tävlingsdagarna. Blir resultatet att fler förklarar sig nöjda med SM-dagarna så är jag beredd att stödja förslaget så länge det inte gräver för stora hål i tidsplaneringen.

Fischerförslaget var i alla fall ett långt bättre alternativ än blixtscenariot som gör partierna mer lika vedhuggningstävling på slutet. 5+10 eller 5+5 är väl andra tänkbara alternativ till betänketid. Vad valet faller på borde bero på antalet deltagare och turneringsform. Hade du tänkt dig kvalgrupper som i Blixt-SM och sedan finalgrupper baserat på placering eller en stor monrad?

Bra att du gillade sexmannaförslaget i fortsättningsturneringen om antalet blir 10-12. Största kruxet blir det väl om antalet är exakt 9. Väljer man då en sexmanna med en frirond och en fyrmanna eller kanske t.o.m en 10-mannaturnering med anpassad betänketid? Jag föreslår att man hursomhelst hela tiden skall vara flexibel och inhämta deltagarnas åsikter. Fortsättningsturneringen har väl i alla fall en aning inofficiell prägel och lite av spontanturnering över sig.


Carl Johan Nilsson wrote:
Hej Thore! Kul att du har letat dig hit till forumet. Jag tror inte heller att medlemstillströmningen ökar om SM ändrar format. Men jag hoppas på ett större deltagarantal och på att färre medlemmar väljer att lämna förbundet. Och på ett roligare SM helt enkelt.

Slutligen skulle jag vilja se ett mer detaljerat rondschema med tider för ronder, årsmöte, matpauser etc. i Martins förslag.
Tycker som du att det är roligt att Thore väljer att ge uttryck för sina åsikter på detta forum och här i denna tråd.
Inte heller jag tror att det har någon som helst inverkan på nyrekryteringen vilket format SM har.
Det som drar en nybörjare till vilken verksamhet som helst är nog viljan att pröva någonting nytt och lusten att bedöma sin förmåga i förhållande till andras. Synpunkter på utformningen av mästerskap hör nog till ett senare stadium.

Precis som du nämner syftade dessa förändringar till att bevara och i bästa fall öka intresset hos redan befintliga medlemmar. Elitturneringar är nog, under alla omständigheter, inte den lämpligaste formen för massrekrytering.

Martin Danerud
Posts: 535
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 19 Nov 2007 00:02

Thore har en bra poäng i att man skall hålla på sina traditioner. Det har vi hittills gjort i Sveriges Shogiförbund vad gäller SM (små modifieringar av rondantal i SM-turneringen och utmanarkampen i slutspelet), Lag-SM och medlemsavgiften. Vi är också alltjämt det land i Europa som kontinuerligt har flest betalande medlemmar i vårt shogiförbund och flest deltagare i vårt nationella mästerskap.
Men denna debatt i sig är väl vitaliserande för vår verksamhet? Visst blir det lite yvigt ibland, när de nya förslagen snickras ihop, men det är väl bättre det än att ingen bryr sig om verksamheten? All heder åt Nils för att han har tagit initiativ till denna debatt!
Nu hoppas jag på ännu fler debattörer i denna fråga, både före detta och nuvarande Svenska Mästare samt spelare av alla kategorier. För om vi skall fatta ett beslut om förändringar av våra traditioner efter tio år med SM på Årsmötet i Stockholm 29 mars, så skall ett eventuellt nytt SM-system både vara väl genomdiskuterat och förankrat i förbundet. Man skall också kunna göra troligt att ett eventuellt nytt SM-system skall kunna ge fler deltagare i framtiden. Antalet medlemmar i Sveriges Shogiförbund beror mest på våra åtgärder för att sprida och popularisera spelet i kombination med ett bra utbud av tävlingar, medlemsblad etc.

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson » 19 Nov 2007 03:24

Jag är rätt tveksam till om man kan använda tradition som ett argument överhuvudtaget, speciellt som det gäller ett tioårigt inslag som detta utan publikt intresse. Det är nog riktigare att förutsättningslöst ställa olika system mot varandra för att jämföra deras respektive fördelar.
Det handlar ju inte om bandyfinalen eller finnkampen direkt, utan en väldigt liten verksamhet i en sport som sysselsätter ett fåtal och en final som engagerar ännu färre.
Förmodligen är SM-turneringen något som många har något slags förhållande till och det gäller förmodligen också för Lag-SM, men SM-finalen?
Men diskussionen bör som sagt gå vidare.

Post Reply