Hur skall vi öka medlemsantalet i SSF?

Medlemsavgift, upplägg av SM mm.
Post Reply
Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Hur skall vi öka medlemsantalet i SSF?

Post by Carl Johan Nilsson » 11 Nov 2007 10:51

Sveriges Shogiförbund har ett antal uppgifter som t.ex. organisera SM och lag-SM, ge ut en tidning, tillvarata medlemmarnas intressen och främja shogi i Sverige. Den viktigaste uppgiften av alla är dock att överleva. Om inte förbundet överlever faller ju alla andra uppgifter automatiskt.
För att överleva krävs att antalet medlemmar som lämnar förbundet inte överstiger antalet nytillkommande medlemmar sett över tiden.

Ansvaret för medlemsantalet är som jag ser det delat mellan SSFs styrelse, klubbarna och alla medlemmar. Störst ansvar för medlemsantalet har dock SSFs styrelse som måste leda detta arbete. Men naturligtvis klarar inte dessa tre personer av att göra allt arbete själva. De måste få assistans av klubbarna och enskilda medlemmar.

Uppgiften att inte minska medlemsantalet kan delas upp i två delar. Dels marknadsföring av shogi utåt för att få nya medlemmar. Dels "kundvård" det vill säga att få våra befintliga medlemmar att stanna.

Varje år, som jag förstått det, väljer en relativt stor andel av SSFs medlemmar att lämna SSF. Har det gjorts någon analys av varför dessa väljer att lämna förbundet? Kan man identifiera några typiska grupper (ålder, hur och i vilket sammanhang man blev rekryterad, brädspelsbakgrund, tävlingsaktivet, etc.) av medlemmar som väljer att lämna? Vilka grupper är det som väljer att stannar kvar? Kan man dra några slutsatser av detta som man kan dra nytta av när vi skall bestämma vilken typer av rekryteringsinsatser vi skall lägga krutet på? Finns det något i vår verksamhet vi kan ändra på för att fler skall tycka att det är värt en 50-lapp att gå med/stanna kvar?

Hoppas att många väljer att delta i diskussionen i denna fråga och att vi kan komma fram med något som får vårt medlemsantal att öka igen.

MickeH
Posts: 126
Joined: 19 Sep 2007 17:16

Post by MickeH » 11 Nov 2007 15:09

Jag har en idé om att fixa en broschyr eller ett litet häfte som riktar sig till schackspelare, där vi tar upp saker som en schackspelare behöver tänka på när man lär sig spela shogi. Trots allt så har de flesta som fastnar för shogi en bakgrund som schackspelare.

Till exempel att man inte ska gå ut med springarna direkt i öppningen, att man inte har förlorat partiet om man blir av med en pjäs utan direkt kompensation osv.

Jag är kanske inte tillräckligt bra shogispelare för att skriva det själv.

Lite åt det här hållet kanske:
http://shogi-shack.net/default.aspx

Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Re: Hur skall vi öka medlemsantalet i SSF?

Post by Nils Carlsson » 11 Nov 2007 23:41

Har du någon siffra på hur många frånfällingar det rör sig om per år?

En fråga som sällan tas upp är trivselfaktorn. Om man inte tycker tävlingsmiljön är trevlig så tävlar man inte.
Och tävlar man inte så är det också svårt att motivera sig för att betala medlemsavgift. Jämför att betala TV-licens utan TV.

Hur man går till väga för att öka trivseln har jag tyvärr inte något allmängiltigt recept på eftersom detta i stor omfattning bygger på individuella faktorer.

När det gäller rekrytering så tror jag att en framgångsrik metod är via personliga kontakter. Genom detta får man ju automatiskt en samhörighetskänsla och som resultat av det en ökad trivsel.
Internet är kanske också en väg att gå eftersom det engagerar majoriteten av alla människor och har den stora fördelen av att vara interaktiv. En fängslande hemsida med en shogikurs liknande den som föreslagits kanske i kombination med en spelsajt liknande Kurnik är nog en väg att nå "massorna" och hitta den nål i höstacken som är stryktålig nog att hålla fast vid en aktivitet som åtminstone inledningsvis ger så lite belöning. Kruxet är väl att konkurrera ut alla andra som slåss om internetanvändarnas uppmärksamhet samt att ha ett innehåll som är tillräckligt stimulerande.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 12 Nov 2007 11:58

Det exakta antalet frånfällingar för 2007 får ges av förbundet. Jag tror att man just haft en avstämning inför nr. 4 av shogi på svenska. De som inte betalt hittills under året kommer inte att få det numret.

Min grova uppskattning är att vi ligger på 20-30% som lämnar förbundet varje år.

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 12 Nov 2007 17:04

Therése Jernberg wrote: Kurstillfällen både för nybörjare och gamla medlemmar kan också vara en morot att behålla sitt intresse och även känna en gemenskap kring shogi.
Therése skrev detta på ett annat topic men jag flyttar citatet hit till medlemsantaldiskussionen. Jag tror kurs är en bra idé.
Man kan göra tankeexperimentet att man skulle börja med ett helt nytt fritidsintresse. t.ex. pilbågsskytte. Jag skulle inte gärna ställa upp i en seriös tävling efter att ha fått en broschyr om pilbågsskytte och provskjutit några pilar. Tänk om jag skulle göra bort mig och missa tavlan med varenda pil. Obehagligt! Dessutom känner jag ingen där förutom han/hon som visade mig som jag känner väldigt ytligt. Men om jag först fick en del organiserade nybörjarlektioner tillsammans med en annan grupp så skulle jag kanske vara mer intresserad av att våga tävla. Särskilt om flera andra nybörjare från kursen skulle tävla samtidigt. Dessutom tror jag att sannolikheten att jag skulle fortsätta skulle vara större eftersom jag skulle känna en grupptillhörighet.

Martin Danerud
Posts: 535
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud » 13 Nov 2007 13:30

Antalet som lämnar Sveriges Shogiförbund varje år har länge varit ca 20. Sedan ett antal år tillbaka är antalet nyrekryterade lika stort, och medlemssiffran ligger på ca 110 som max och ca 90 som minimum.
Vi har ingen statistik, men mitt intryck är att nyrekryterade vid schacktävlingar och spelkonvent har en högre bortfallsfrekvens per år än 20%. De som själva har sökt sig till förbundet har en lägre bortfallsfrekvens.
Den stora skillnaden är emellertid mellan dem som någon gång börjar tävla i shogi och dem som bara är medlemmar. I den senare gruppen är bortfallsfrekvensen mycket högre. Det verkar också vara så, att man måste börja tävla inom det första året som medlem. Annars sker det aldrig (med få undantag).

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 14 Nov 2007 08:34

Martin Danerud wrote:Den stora skillnaden är emellertid mellan dem som någon gång börjar tävla i shogi och dem som bara är medlemmar. I den senare gruppen är bortfallsfrekvensen mycket högre. Det verkar också vara så, att man måste börja tävla inom det första året som medlem. Annars sker det aldrig (med få undantag).
Kanske att klubbarna och förbundet kunde enas om att det ingick ett års gratis startavgifter i SM och Open-turneringarna från det man går med i förbundet och ett år framåt. Så kanske vi kan få några nya att delta och därmed stanna kvar av ren snålhet. :wink:. Det blir ju ett erbjudande där man får 400:- i bara startavgifter - dessutom tidningen för bara en 50-lapp om man utnyttjar det fullt ut.

I Grand-Prix-systemet som jag föreslagit för tävlingarna så skulle man kunna ha en egen kategori för de som är med första året - "Årets Rookie".

Antar att många som hittar förbundet gör det via vår hemsida? Eftersom det är en grupp som stannar kvar kanske vi skulle lägga mer krut på att göra denna så attraktiv det bara går?
Nils Carlsson wrote:När det gäller rekrytering så tror jag att en framgångsrik metod är via personliga kontakter. Genom detta får man ju automatiskt en samhörighetskänsla och som resultat av det en ökad trivsel.
Har också en känsla av personligt värvade medlemmar stannar kvar i stor utsträckning. Hur kan vi stötta att medlemmarna värvar nya medlemmar? Kan vi göra något bra informationsmaterial? Ekonomisk stöttning?

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson » 30 Nov 2007 08:51

Martin Danerud wrote:Antalet som lämnar Sveriges Shogiförbund varje år har länge varit ca 20. Sedan ett antal år tillbaka är antalet nyrekryterade lika stort, och medlemssiffran ligger på ca 110 som max och ca 90 som minimum.
Inför #4 av Shogi på svenska har gjorts en avstämning av antalet medlemmar. Har man inte betalat sin medlemsavgift hittills i år får man inte det numret.

Ur denna avstämning kan jag konstatera att 35 medlemmar valt att lämna förbundet under 2007 och 5 medlemmar har tillkommit under samma period. Det har även tillkommit 1 medlem för 2008.
Totalt sett betalade 79 medlemmar sin medlemsavgift under 2007 mot 109 som betalade 2006.

För egen del så tycker jag att detta är alarmerande siffror. Först upplevde förbundet en stark tillökning av medlemmar under några år och vi blev snabbt det största förbundet utanför Japan. Sedan hamnade vi i en stagnationsfas med oförändrat medlemsantal under ett antal år. Men nu verkar vi ha lämnat stagnationen och är på väg nedåt i medlemsantal.

Post Reply