Ordningsregler på Shogiforum / Code of conduct on Shogiforum

Ordningsregler, nyheter mm
Locked
Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Ordningsregler på Shogiforum / Code of conduct on Shogiforum

Post by Carl Johan Nilsson »

Genom att registrera dig som användare på detta forum accepterar du nedanstående regler.

Du accepterar att inte använda detta forum till att skriva något inlägg innehållande personangrepp, hot, rasism, sexism, som strider mot svensk lagstiftning eller som är integritetskränkande.

Var tolerant mot andra användare.
Vårda språket, undvik svordomar och visa andra den hänsyn som du vill att de ska visa dig.

Du förbinder dig att inte publicera upphovsrättsskyddat material.

Du ensam är ansvarig för innehållet i dina texter och du accepterar att inte shogiforum eller någon av dess moderatorer/administratörer kan hållas ansvariga för något inlägg du har gjort.

Vi förbehåller oss rätten att meddela all information vi har om dig i samband med klagomål eller en brottsundersökning gällande något av dina inlägg.

Vi följer de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PuL),
som finns för att skydda din integritet.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller flytta inlägg om vi anser det nödvändigt.

Om du anser att något inlägg bryter mot reglerna ovan så kontakta forumet via e-mail.

Vi ser gärna att du registrerar dig med ditt riktiga namn som användarnamn på forumet men det är också fullt tillåtet att skriva under pseudonym.--------------------------------------------------------------------------------


By registering as user on this forum you accept the rules stated below.

You agree not to use this forum to post any material which is harassing, threatening, invading of others privacy, pornography, or violates any swedish laws.

Be tolerant with other users. Pay attention to one's use of language,
avoid swearwords, and show the same respect to others that you
would wish for yourself.

You also agree that you will not post any copyrighted material that is
not owned by yourself or the owners of this forum.

You remain solely responsible for the content of your messages,
and you agree to indemnify and hold harmless this forum and
their agents with respect to any claim based upon any post you may make.
We also reserve the right to reveal whatever information we know about you in the event of a complaint or legal action arising from any message posted by yourself.

We follow the Swedish laws and rules, including the Personal Information Law (PuL), to protect your integrity.

We reserve the right to delete or move any message for any or no reason whatsoever.
If you do find any posts objectionable then please contact the forum by e-mail.

Shogiforum encourage you to use your authentic name as user name on this forum, but it is also fully acceptable to use a pseudonym.
Locked