Page 1 of 1

Shogi på Vetenskapsfestivalen?

Posted: 13 Mar 2008 09:47
by Martin Danerud
Jag har just (något sent) noterat att temat för årets Vetenskapsfestival i Göteborg (14-20/25 april) är spel

http://www.goteborg.com/templates/Page.aspx?id=1722

Vi är naturligtvis sent ute, men skulle vi inte kunna försöka få in en fot där? Jag kommer ju själv att vara i Japan, så det krävs att någon annan tar initiativet.