Dominans av höger eller vänster hjärnhalva

Sånt som inte har med shogi att göra
Post Reply

Snurrar figuren åt medurs eller moturs?

För mig snurrar figuren mestadels medurs (höger hjärnhalva dominant)
4
67%
För mig snurrar figuren mestadels moturs (vänster hjärnhalva dominant)
2
33%
 
Total votes: 6

Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Dominans av höger eller vänster hjärnhalva

Post by Carl Johan Nilsson »

Testa följande länk och se om din högra eller vänstra hjärnhalva dominerar:

http://delicategeniusblog.com/?p=552

Vi testade denna på jobbet idag. I teorin använder ju ingenjörer i första hand den logiska vänstra hjärnhalvan. Av de fem ingenjörerna som testade var det dock bara en som var dominerades av vänster hjärnhalva. Två var typiskt enbart dominerade av den mer intuitiva högra hjärnahalvan och för två personer så varierade rotationsriktningen. För egen del så snurrar figuren moturs (= vänster hjärnhalva) när jag börjar titta på den. Det slår dock över till medurs efter en 5-10 sekunder och sedan stannar den så, vilket jag tolkar som att jag domineras av höger hjärnhalva.

Skulle vara intressant att veta om shogispelare i allmänhet styrs av logik eller intuition. Hur snurrar figuren för er? Kan ni genom att tänka på olika saker få figuren att byta riktning? Har inte lyckats med det själv men andra verkar kunna göra detta.

LEFT BRAIN FUNCTIONS
uses logic, detail oriented, facts rule, words and language, present and past, math and science, can comprehend, knowing, acknowledges, order/pattern perception, knows object name, reality based, forms strategies, practical safe

RIGHT BRAIN FUNCTIONS
uses feeling, “big picture” oriented, imagination rules, symbols and images, present and future, philosophy & religion, can “get it” (i.e. meaning), believes, appreciates, spatial perception, knows object function, fantasy based, presents possibilities, impetuous, risk taking
Therése Jernberg
Posts: 187
Joined: 25 Oct 2007 19:14
Location: Alingsås
Contact:

Post by Therése Jernberg »

den snurrade till medurs så länge som jag tittade på figuren. När jag läste texten bytte den håll, med små korta intervall medurs/moturs. :shock:
Last edited by Therése Jernberg on 13 Dec 2007 20:46, edited 2 times in total.
Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson »

Jag undrar vad den fysiologiska grunden är för att påstå att figurens preferens när det ankommer på snurrande skulle indikera något om nervsystemets funktionalitet. För mig roterar figuren envist medurs vilket rimmar väldigt illa med mina vanor, intressen och personlighet.
Jag litar helt enkelt inte på att testet ger ett korrekt utslag och förmodar att de som har framtagit testet är lika snurriga i bollen som dansösen måste vara.
Martin Danerud
Posts: 561
Joined: 05 Nov 2007 22:19

Post by Martin Danerud »

För mig snurrade hon allra först medurs och sedan moturs. Nu styr jag henne som jag vill. Tricket för att få henne att ändra riktning är att halvsluta ögonen som i lättare dvala och göra figuren suddig. När man fokuserar igen, så har hon ändrat riktning.
Liksom Nils tror jag inte alls att hennes dansriktning har någonting med hjärnhalvornas dominans att göra. Som med alla synvillor handlar det om att inte låta tanken styra utan snarare att slappna av tillräckligt mycket. Enkla test är ofta kvasivetenskap. Men den var skickligt gjord!
Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson »

Martin Danerud wrote:För mig snurrade hon allra först medurs och sedan moturs. Nu styr jag henne som jag vill. Tricket för att få henne att ändra riktning är att halvsluta ögonen som i lättare dvala och göra figuren suddig. När man fokuserar igen, så har hon ändrat riktning.
Liksom Nils tror jag inte alls att hennes dansriktning har någonting med hjärnhalvornas dominans att göra. Som med alla synvillor handlar det om att inte låta tanken styra utan snarare att slappna av tillräckligt mycket. Enkla test är ofta kvasivetenskap. Men den var skickligt gjord!
Exakt! Särskilt som jag uppfattar en animerad gif-fil som detta är som en sekvens av gif-bilder lagrade på varandra visande sig i en bestämd ordning ungefär som bildrutorna i en film. Här kan man alltså med viljan styra i vilken riktning projektorn rullar filmen.
Ett knep för er andra som också har fastnat i medursrörelsen att få figuren att snurra åt andra hållet är att koncentrera sig på skuggan av stödjefoten och visualisera sig henne som snurrande moturs.
argip
Posts: 53
Joined: 19 Sep 2007 15:58

Post by argip »

När jag spelar shogi använder jag nog över 90% höger hjärnhalva. På känn om man så vill. Vågar nog påstå att det motsatta är klart dominerande bland de svenska shogispelarna.
// Daniel
Carl Johan Nilsson
Site Admin
Posts: 556
Joined: 25 Oct 2007 19:18
Location: Alingsås

Post by Carl Johan Nilsson »

Det stämmer säkert att du använder mer av din högra hjärnhalva än de flesta andra shogispelare. :)

Tror inte heller att den snurrande figuren är något fullt vetenskapligt test men lite rolig är den ändå.

Har läst någon gång i tiden om att man gjorde en hjärnscanning av en del riktigt starka shackspelare. Hittade inte den artikeln när jag gogglade just men jag minns att Kasparov hade en extra hög aktivitet av höger hjärnhalva jämfört med övriga elitspelare som jämfördes med enligt den artikeln.

Under googlingen hittade jag istället följande om hjärnhalvor och schack i någon form av uppsats som refererar till forskning: http://www.sskkii.gu.se/Courses/kogniti ... Schack.doc
"En av de studier som använt sig av fMRI för att se var i hjärnan som informationen processas vid schackspelande har kommit fram till något förvånande resultat. Båda sidorna av hjärnan är ungefär lika aktiva vilket skiljer sig från tidigare idéer om att den vänstra hemisfären är den mer logiska och därför lämpar sig för schack och liknande logiska aktiviteter (och mot Puccettis tro på den högra som dominerande för schacktankar). Vidare förväntades att frontalloben skulle vara mest aktiv eftersom den också är förknippad med logik, strategi och intellekt. Vad som i stället syntes var en dominerande aktivitet i parietalloben (hjässloben) som i huvudsak är specialiserad på spatial information. Detta kanske inte är allt för märkligt eftersom schack är ett spatialt spel."... "Vad detta resultat visar är antingen att schack framför allt är en spatial övning och i mindre utsträckning en logisk eller så har neurovetenskapen för dålig förståelse av vad hjärnans olika regioner håller på med. Samma forskargrupp gjorde även en studie på spelet GO vilket gav liknande resultat".
Last edited by Carl Johan Nilsson on 17 Dec 2007 23:26, edited 1 time in total.
argip
Posts: 53
Joined: 19 Sep 2007 15:58

Post by argip »

Intressant, ska läsa den. Egentligen gillar jag inte höger/vänster-tänkandet. Ser hellre "det man kontrollerar / inte kontrollerar" - det senare kan väl kallas intuition. På riktigt hög nivå tror jag det mesta blir till konst, så det stämmer säkert med Kasparov.

:D

// Daniel
Nils Carlsson
Posts: 324
Joined: 29 Oct 2007 22:54
Location: Stockholm

Post by Nils Carlsson »

Det är en intressant frågeställning vilket man använder mest, den logiska(vänstra) sidan eller den intuitiva (högra) sidan. Det enda som framstår som klart är att alla måste engagera båda de här kvaliteterna. Hur relationen mellan dem ser ut beror naturligtvis på individen men säkert också på koncentrationen, vilket väl hänger mycket ihop med formen samt givetvis störningskällor i omgivningen , och tidstillgången.
Ju mer tid du har och ju bättre din koncentration och form är desto mer av logiska operationer föregår dina drag oavsett vilken typ du tillhör.

Befinner du dig i tidsnöd så ökar intuitionen("känslan") i betydelse då du i extremfallet kanske nöjer dig med ett enda lovande drag vilket du sedan snabbanalyserar för att undvika bortsättningar. Om du märker att du inte begår en uppenbar blunder så nöjer du dig då förmodligen med denna första tanke.

Hursomhelst tror jag alla spelare har en slags förprogrammerad repertoar av "ryggmärgsdrag", ett schackets(shogins) "usual suspects", födda ur erfarenhet och kanske den svårdefinierbara schacktalangen som man sedan startar analysarbetet ifrån oavsett spelstyrka, läggning och tidstillgång.

Om man inte hade intuitionen(inlärda tankemönster, igenkänning , "känsla", schacktalang) till "teckentolk" och hjälp att sortera informationen och rada upp plausibla drag, hur skulle man då växla från synintryck och spatial information till logiskt tänkande?
argip
Posts: 53
Joined: 19 Sep 2007 15:58

Post by argip »

Jag kör hela partierna på ren intuition... kanske räknar ett tsume per tävling... ren lathet, men det har inte straffat sig riktigt än...
Kanske dags växa upp och försöka spela på riktigt, tävling om japanresor snart :)
// Daniel
Ancap
Posts: 2
Joined: 01 Jan 2009 22:00

Post by Ancap »

Snurrar medsols, helt klart. Så högerdominerad.

http://hem.fyristorg.com/solhem/uppsats/ch7.html

Avsnittet om vänsterhänthet kan dock vara relevant. Jag är vänsterhänt, så det förklarar varför min hjärna domineras av högersidan. Det förklarar måhända även min matematiska talang då den högre matematiken grundar sig på höger hjärnhalva. (Och enligt den klassiska mallen, har jag även språkliga... brister... då mitt språk är förpassat mer åt vänstersidan än traditionellt för "vanliga")

Och... att visualisera, fantisera, föreställa sig... att spela upp shogi i minnet, i fantasin, baseras på höger hjärnhalva. Även om det är logik som styr A -> B -> C -> D, så är det höger hjärnhalva som visualiserar, målar upp scenariot i fantasin.

Kan förklara varför det är så många höger-dominerade här. En relevant följdfråga, hur många här är vänsterhänta vs högerhänta? :)
Robert
Posts: 139
Joined: 02 Nov 2007 20:17

Post by Robert »

För min del snurrade hon motsols... men jag skall nog titta på henne en lite längre stund för att se om hon plötsligt börjar snurra åt andra hållet.
Per
Posts: 5
Joined: 12 Sep 2009 07:51

Post by Per »

Hon snurrade mest motsols för mig.
Post Reply